Afval pilot Hulzebraak en Mariaheide

In het najaar van 2024 gaat gemeente Meierijstad een pilot uitvoeren als het gaat om afvalinzameling. Deze pilot gaat plaatsvinden in wijk de Hulzebraak in Schijndel en in Mariaheide. 

Het doel van deze pilot is om het restafval per inwoner te verminderen door het beter vooraf te scheiden. 

Door bruikbare grondstoffen die nu nog in het restafval zitten, apart in te zamelen, kunnen vele kilo’s bespaard worden en hergebruikt worden.

De inwoners van de Hulzebraak en Mariaheide ontvangen na de zomer hierover meer informatie en er worden informatiebijeenkomsten na de zomer gepland.