Afvalstoffenheffing

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een gemeentelijke belasting voor afval. Deze belasting bestaat uit twee delen:

  1. Jaarlijkse vaste kosten: u bent verplicht om dit bedrag te betalen. Dit geldt ook als u geen huisvuil aanbiedt, want de vuilniswagen is verplicht om langs te komen.
  2. Variabele (niet vaststaande) kosten: dat is afhankelijk van hoe vaak u uw container aanbiedt of hoe vaak u afval stort in een ondergrondse restafvalcontainer.

Met de opbrengst van de jaarlijkse vaste kosten betaalt de gemeente het ophalen, afvoeren en verwerken van het huisvuil. Daarnaast worden de algemene kosten uit de opbrengst van de vaste kosten betaald. Denk hierbij aan de milieustraat en de glascontainer.

Verhuizing

Verhuist u naar Meierijstad? U betaalt het vaste bedrag voor de gemeentelijke belasting voor afval alleen voor de volle maanden dat u op het adres woont.

Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u niet voor de resterende volle maanden in dat jaar. 

De kosten voor het legen van de container worden achteraf opgemaakt. U betaalt dus alleen voor het aantal keer dat uw container is geleegd.

Vragen over uw aanslagbiljet

Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers, telefoonnummer 0413 - 38 10 30. Ze zijn te bereiken op maandag tot en met donderdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur en op vrijdag tussen 08:30 uur en 12:30uur. Houd uw BSN (Burgerservicenummer) bij de hand. Of stuur een e-mail naar belastingen@meierijstad.nl.

Bezwaar maken