Leges en tarieven

  • Leges

    De kosten die u als aanvrager voor vergunning, paspoort of rijbewijs betaalt noemen wij leges.

  • Tarieven

    Afval, OZB, Riool, Bedrijveninvesteringszone, toeristenbelasting, reclamebelasting, begraafplaatsrechten.