Leges

De kosten die u als aanvrager voor vergunning, paspoort of rijbewijs betaalt noemen wij leges.

De gemeente draagt zorg voor een groot aantal taken zoals: “het onderhoud van de wegen, riool en openbaar groen; de zorg voor jeugd en ouderen; het ondersteunen van sport, kunst en cultuur en nog vele andere zaken”

Bij de uitvoering van deze taken horen producten en diensten die de gemeente rechtstreeks uitvoert voor individuele inwoners en bedrijven. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van een vergunning voor de bouw van bijvoorbeeld een huis, het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. De kosten die u als aanvrager voor deze producten en diensten betaalt noemen wij leges.

In de legesverordening staan de regels en afspraken die de gemeenteraad over leges heeft vastgesteld. In de legesverordening staan bijvoorbeeld de wijze van betalen (heffen) en termijnen beschreven. In deze verordening staan de kosten die u voor de verschillende gemeentelijke producten en diensten betaalt.

Kijk voor de Legesverordening Meierijstad 2022 op de website van overheid.nl.