Rioolheffing

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. 

De rioolheffing bestaat uit twee delen: een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

Eigenarendeel

U betaalt rioolheffing als eigenaar van een woning of niet-woning (bijv. bedrijfspand) die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
U betaalt het eigenarendeel als u op 1 januari zakelijk gerechtigde (meestal de eigenaar) van een gebouwde onroerende zaak was. Voor het bepalen van de zakelijk gerechtigde volgt de gemeente de registratie in het Kadaster. Verkopen die plaatsvinden na 1 januari hebben geen invloed op de aanslag.

Gebruikersdeel  

U betaalt rioolheffing als gebruiker van een woning of niet-woning, die direct of indirect water afvoert op de gemeentelijke riolering.
Wordt u in de loop van het belastingjaar gebruiker van een pand, dan wordt de rioolheffing gebruikersdeel geheven over het aantal volle maanden dat in dat belastingjaar nog resteert.  Verlaat u in de loop van het belastingjaar de gemeente, dan wordt de aanslag verminderd. U ontvangt een vermindering over het aantal volle maanden dat na de verhuizing in het jaar nog overblijft.

Kosten

Eigenarendeel

Het bedrag van de rioolheffing eigenaardeel is 0,03666% van de WOZ-waarde.
Het maximum aanslagbedrag is € 5.000,-.

Gebruikersdeel

De kosten van het gebruikersdeel van de rioolheffing
Rioolheffing gebruikersdeel Bedrag
bewoond door één persoon € 52,80
bewoond door twee of meer personen € 64,80
Gebruiker niet-woning: bij een afgevoerde hoeveelheid water:
1 t/m 500 m3 € 64,80
501 t/m 1.000 m3 € 132,-
1.001 t/m 2.000 m3 € 264,-
2.001 t/m 5.000 m3 € 516,-
5.001 t/m 10.000 m3 € 948,-
10.001 t/m 20.000 m3 € 1.524,-
20.001 t/m 50.000 m3 € 2.136,-
50.001 t/m 100.000 m3 € 2.556,-
Meer dan 100.000m3 € 2.808,-

Bij het bepalen van het aantal bewoners van een woning, gaat de gemeente uit van gegevens van de Basisregistratie Personen per 1 januari 2021. Als de belastingplicht op een ander moment in het jaar ingaat, dan gaat de gemeente uit van het aantal bewoners op dat moment. Het gebruikerstarief voor een niet-woning, wordt gebaseerd op de hoeveelheid direct of indirect afgevoerd water. Deze informatie wordt aangeleverd door Brabant Water.

Geen riolering maar toch rioolheffing?

U bent belastingplichtig wanneer er vanaf het gebouwde perceel water voor verwerking wordt afgevoerd en de gemeente voor dit water op enige manier haar zorgplicht uitvoert. Er is dan sprake van een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Wanneer uw perceel niet is aangesloten op een rioolbuis kan er dus wel rioolheffing worden geheven.  

Wat doet de gemeente met het geld?

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
Vragen?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer  0413 38 10 30.
Belt u met een vraag over uw aanslagbiljet? Hou uw BSN (Burgerservicenummer) dan bij de hand.

  • Maandag tot en met donderdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur
  • Vrijdag tussen 08:30 uur en 12:30 uur

Of stuur een mail naar belastingen@meierijstad.nl