WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. 

De WOZ-waarde voor 2022  is de ingeschatte verkoopwaarde van uw huis op 1 januari 2021 (waardepeildatum). Was er in de loop van 2021 sprake van een verbouwing of grote aanpassing aan uw huis, dan wordt dit meegenomen in de huidige WOZ-waarde. De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) baseren we op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap.

WOZ-taxatieverslag 

Voor verdere informatie met betrekking tot de WOZ-waarde van uw eigen woning, het inzien van het taxatieverslag en eventueel het digitaal indienen van een bezwaarschrift, kunt u terecht op de digitale belastingbalie van de gemeente Meierijstad. In het WOZ-taxatieverslag kunt u lezen hoe de WOZ waarde van uw pand tot stand is gekomen. U kunt alleen inloggen op de digitale belastingbalie met het DigiD van degene die op het aanslagbiljet is vermeld.

WOZ-taxatieverslag

WOZ-waarde vergelijken

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen, maar ook die van andere, vergelijkbare woningen. Het WOZ-waardeloket bevat alleen basisgegevens over woningen zoals de WOZ-waarde, waardepeildatum, oppervlakte en functie. De WOZ-waarde van niet-woningen is niet openbaar.  

WOZ-waardeloket 

Bezwaar

Bezwaren kunt u indienen via de Digitale belastingbalie of schriftelijk bij: Gemeente Meierijstad, t.a.v. de WOZ-ambtenaar, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.

Digitale Belastingbalie

Niet-woningen

Op het aanslagbiljet staan ook de WOZ-beschikkingen van niet-woningen. Ook voor deze objecten geldt, dat u het taxatieverslag kunt inzien en eventueel digitaal een bezwaarschrift kunt indienen via de Digitale Belastingbalie. U kunt daarvoor inloggen met het fiscaal nummer (zogenaamd Fi, of RSIN) in combinatie met uw aanslagnummer.

De Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert elk jaar als onafhankelijk toezichthouder of gemeenten de regels van de Wet WOZ goed uitvoeren. Omdat u op de WOZ-waarde moet kunnen vertrouwen.
De Waarderingskamer controleert of de gemeente de kwaliteit van de taxaties zorgvuldig onderzocht hebben. Nog voordat de WOZ-waarden bekend worden gemaakt. De gemeente moet eerst toestemming krijgen van de Waarderingskamer voor het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Meer informatie

Neem dan telefonisch of per mail contact op met Team Belastingen. Belt u met een vraag over uw WOZ-waarde? Houdt uw aanslagbiljet en BSN (Burger servicenummer) dan bij de hand.