WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand/niet-woning of stuk grond) in de gemeente. Deze waarde heet de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken). Deze waarde staat op het aanslagbiljet. U ontvangt een WOZ-waarde als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent en/of huurder van een woning of bedrijfspand/niet-woning.

De WOZ-waarde voor 2023 is de verkoopwaarde van de onroerende zaak op 1 januari 2022 (waardepeildatum). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde. Was er in de loop van 2022 sprake van een verbouwing of grote aanpassing, dan wordt dit meegenomen in de huidige WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de berekening van de aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing eigenarendeel. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het Waterschap. 

De WOZ-waarde stijgt in 2023 gemiddeld met 18%

De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning komt dit jaar uit op 18%. Dit is een landelijk gemiddelde. De recente berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling is dit jaar niet terug te zien in de WOZ-waarden.

WOZ-taxatieverslag 

Voor verdere informatie met betrekking tot de WOZ-waarde van uw eigen woning, het inzien van het taxatieverslag en eventueel het digitaal indienen van een bezwaarschrift, kunt u terecht op de digitale belastingbalie van de gemeente Meierijstad. In het WOZ-taxatieverslag kunt u lezen hoe de WOZ waarde van uw pand tot stand is gekomen. U kunt alleen inloggen op de digitale belastingbalie met het DigiD van degene die op het aanslagbiljet is vermeld. Mocht het u niet lukken om in te loggen, neem dan gerust telefonisch contact op 0413 – 38 10 30 of stuur een mail naar woz@meierijstad.nl.

Niet-woningen

Op het aanslagbiljet staan ook de WOZ-beschikkingen van niet-woningen. Ook voor deze objecten geldt, dat u het taxatieverslag kunt inzien en eventueel digitaal een bezwaarschrift kunt indienen via de Digitale Belastingbalie. U kunt daarvoor inloggen met het fiscaal nummer (zogenaamd Fi, of RSIN) in combinatie met uw aanslagnummer.

WOZ-taxatieverslag

Bezwaar

Bezwaren kunt u indienen via de Digitale belastingbalie of schriftelijk bij: Gemeente Meierijstad, t.a.v. de Heffingsambtenaar, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Let op: Het is niet zomaar mogelijk om bezwaar in te dienen per email. Dit kan alleen als u een gescand ondertekend bezwaarschrift aan uw email toevoegt.

Digitale Belastingbalie

WOZ-waarde vergelijken

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen, maar ook die van andere, vergelijkbare woningen. Het WOZ-waardeloket bevat alleen basisgegevens over woningen zoals de WOZ-waarde, waardepeildatum, oppervlakte en functie. De WOZ-waarde van niet-woningen is niet openbaar.  

WOZ-waardeloket