Rekenvoorbeeld WOZ-waarde

Stel, uw woning is voor belastingjaar 2023 gewaardeerd op €350.000,-.

U betaalt dan €299,85 aan Onroerende zaakbelasting en €95,69 aan rioolheffing eigenarendeel. Dit maakt totaal €395,54.

U bent het niet eens met de waardering voor 2023, volgens u zou deze lager moeten zijn. U dient bezwaar in en naar aanleiding van uw bezwaar wordt de waarde aangepast naar €330.000,-.

In dat geval betaal u €282,71 aan onroerende zaakbelasting en €90,22 aan rioolheffing eigenarendeel. Dit maakt totaal €372,93. 

Voor een waardevermindering van €20.000,- bespaart u € 22,60 aan OZB en rioolheffing eigenarendeel.

Bezwaar is altijd gratis

Indien u via de digitale belastingbalie zelf uw bezwaar indient, kost u dat niets. En de gemeente hoeft dan ook geen proceskostenvergoeding te betalen. Daarmee bespaart u dus niet alleen zelf, maar u bespaart ook gemeenschapsgeld. 

Indien u uw bezwaar indient via een 'gratis' WOZ-bureau en uw bezwaar wordt toegewezen, dan kost dat de gemeente ongeveer €750,- gemeenschapsgeld aan proceskostenvergoeding. Een bezwaar dat u zelf indient of een bezwaar dat via een NCNP-bureau wordt ingediend, maakt voor de afhandeling van het bezwaar niets uit. Beiden worden op exact dezelfde manier behandeld.