Woz-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

De WOZ waarde is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning. Deze WOZ waarde staat vermeld op uw aanslagbiljet. De WOZ-waarde is de waarde in het economisch verkeer. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar de prijs die het pand opbrengt bij een verkoop onder de beste omstandigheden en tegen de prijs die de meest biedende koper wil betalen. De WOZ-waarde is van belang voor de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing, voor de belastingheffing van het rijk (eigenwoningforfait inkomstenbelasting, erfbelasting etc.) en de waterschappen. Bewaar uw aanslagbiljet dus goed.

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gaat de wet uit van een waardepeildatum. Voor de bepaling van de WOZ-waarde voor het tijdvak 2021 kijkt de gemeente naar de marktwaarde van uw pand op 1 januari 2020.

Inzage en bezwaar

Voor verdere informatie met betrekking tot de WOZ-waarde van uw eigen woning, het inzien van het taxatieverslag en eventueel het digitaal indienen van een bezwaarschrift, kunt u terecht op de digitale belastingbalie van de gemeente Meierijstad. In het WOZ-taxatieverslag kunt u lezen hoe de WOZ waarde van uw pand tot stand is gekomen. U kunt alleen inloggen op de digitale belastingbalie met het DigiD van degene die op het aanslagbiljet is vermeld.

Bezwaren kunt u indienen via de Digitale belastingbalie of schriftelijk bij: Gemeente Meierijstad, t.a.v. de WOZ-ambtenaar, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.

Digitale Belastingbalie

Niet-woningen

Op het aanslagbiljet staan ook de WOZ-beschikkingen van niet-woningen. Ook voor deze objecten geldt, dat u het taxatieverslag kunt inzien en eventueel digitaal een bezwaarschrift kunt indienen via de Digitale Belastingbalie. U kunt daarvoor inloggen met het fiscaal nummer (zogenaamd Fi, of RSIN) in combinatie met uw aanslagnummer

Meer informatie

Neem dan contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer (0413) 38 10 30. Belt u met een vraag over uw WOZ-waarde? Hou uw BSN (Burger servicenummer) dan bij de hand.

  • Maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur
  • Vrijdag tussen 09:00 uur en 12:30 uur