Daan Roovers

Filosoof en in 2019/2020 ‘Denker des Vaderlands’

Daan Roovers is filosoof en lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Ze doceert publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit en doet academisch onderzoek naar publieke opine. Daarnaast is ze programmamaker, maakt deel uit van de redactie van het TV-programma Het Filosofisch Kwintet en lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Ze studeerde filosofie en geneeskunde in Nijmegen. Van 2001-2015 hoofdredacteur van Filosofie Magazine.
Ze spreekt en schrijft met name over politieke, media, onderwijs, morele dilemma’s en gezondheidszorg. Ze schreef o.a. Kleine geschiedenis van de filosofie (2010, met René Gude), Mensen maken; Nieuw licht op opvoeding (2017) en Wij zijn de politiek (2019, met Marc van Dijk) en Het fundament van vrijheid (in opdracht van Comité 4 & 5 mei). Van 2019-2021 bekleedde ze de titel Denker des Vaderlands.

Nevenfuncties onbezoldigd

  • Lid Bestuur Stichting internationale Spinozaprijs
  • Lid Bestuur Nederlands Gesprekscentrum
  • Lid Raad voor Verbeelding Meierijstad
  • Lid Programmaraad Human