Dylan Kuijs, Lokaal Meierijstad

In 2021 is Dylan Kuijs uit Sint-Oedenrode benoemd als burgercommissielid namens Lijst Blanco. In verband met de opheffing van deze partij heeft hij zich, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing, aangesloten bij Lokaal Meierijstad.

Voor Lokaal Meierijstad is Dylan in 2022 benoemd tot burgercommissielid. Hij studeert Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2021 is Dylan Kuijs uit Sint-Oedenrode benoemd als burgercommissielid namens Lijst Blanco. In verband met de opheffing van deze partij heeft hij zich, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing, aangesloten bij Lokaal Meierijstad. Voor deze partij is Dylan in 2022 benoemd tot burgercommissielid. Hij studeert Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘In mijn vrije tijd voetbal ik en ga ik graag naar een festival. Ook vind ik het leuk om met vrienden af te spreken in het weekend. Op dit moment focus ik me vooral op mijn studie en wil ik graag de kant van het strafrecht op. Naast het commissiewerk ben ik ook nog lid van de Jongerenraad bij de Rabobank Hart van de Meierij.’

Transparantie

Dylan koos destijds bewust voor Lijst Blanco. ‘In deze partij zijn vooral jongeren actief die over het algemeen dezelfde kijk hebben op politiek als ik. Daarnaast staan zij ook voor meer transparantie en willen problemen oplossen. Dit past heel sterk bij mijn denkwijze en ik voelde me meteen welkom toen ik een keer kwam kijken. Ik vind politiek ontzettend interessant en vind het fijn dat ik op deze manier (hopelijk) iets voor de maatschappij kan betekenen.’ Dat doet hij nu bij Lokaal Meierijstad.

Veiligheid

Voor Dylan is veiligheid en het voorkomen of bestrijden van criminaliteit heel belangrijk. ‘Onze omgeving moet veilig en fijn zijn om in te wonen. Ik wil me dus heel graag inzetten om de omgeving zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het welzijn in de kernen zo hoog mogelijk is en dat mensen die al lang in de regio wonen hier ook kúnnen blijven wonen. Tot slot moet het ook voor de jeugd mogelijk zijn om zich in de regio te vestigen zodat zij de kans krijgen om hier een mooie toekomst op te bouwen.’

Regelgeving

Dylan wil zich ook focussen op regelgeving. ‘Ik kijk met een kritische en vernieuwende blik naar regelgeving. Regelgeving moet kloppen en rechtvaardig zijn. Mensen moeten er niet onevenredig door benadeeld worden. Ik wil mijn kennis vanuit mijn opleiding rechten toepassen op de totstandkoming van regelgeving. Je kunt invloed uitoefenen op de regels die tot stand komen en dus kun je zorgen voor de mensen om je heen. Wanneer je iets niet goed vindt gaan kun je proberen daar iets aan te doen, omdat je dicht bij de bron van regelgeving zit.’