Erik de Vries - HIER

Erik de Vries bij het prachtige gerestaureerde klooster met gymzaal, basisschool en dorpshuis. ‘Dit gebouw versterkt de gezelligheid, saamhorigheid en uitstraling van Zijtaart.’

Erik de Vries woont samen met zijn partner en hun twee kinderen in Zijtaart. Erik was van 2014-2022 raadslid. Eerst in Veghel en daarna in Meierijstad. Na de gemeenteraadsverkiezing in 2022 is hij benoemd als burgercommissielid namens de fractie HIER. Hij typeert zichzelf als een scherp en analytisch burgercommissielid.

Politiek

Erik had een goede reden om destijds de politiek in te gaan: ‘Toen ik in Zijtaart kwam wonen kreeg ik vrijwel direct te maken met de wijze waarop de lokale Veghelse politiek werkte. Naar mijn mening werden inwoners niet tijdig betrokken bij belangrijke besluiten over gemeentelijk beleid. Dat was voor mij de aanleiding om samen met anderen een politieke partij op te richten die voor meer transparantie en tijdige betrokkenheid van inwoners bij planvorming moest gaan zorgen. Dat betekent een geheel andere werkwijze voor ambtenaren en wethouders, maar ook voor raadsleden. Dergelijke veranderingen gaan heel langzaam en er gaat nog steeds wel eens wat mis. Er is gelukkig de laatste jaren al veel verbeterd.’ 

Duurzaamheid

Voor Erik zijn duurzaamheid en gezondheid belangrijke thema’s. Hij wil zich als burgercommissielid, net als tijdens zijn raadslidmaatschap, inzetten voor een duurzame maatschappij, waarin je gezond kan leven en iedereen mee kan doen.  Erik heeft nog een tip: ‘Als je je ergens aan ergert, ga dan niet klagen, maar onderneem actie.’