Pieter Siroen - Democraten 66

Pieter Siroen bij Scouting Schijndel. ‘Scouting geeft mij veel energie en heeft mij zoveel gebracht!’

Sinds 1 januari 2017 is Pieter Siroen namens D66 burgercommissielid. Hij woont in Schijndel en is getrouwd. Pieter is als docent Elektrotechniek werkzaam op het Summa College in Eindhoven. ‘D66 is een partij die dicht bij mijn idealen staat. Ik ben een democraat in hart en nieren en wil vooruit. Onze partij is een progressieve partij die kijkt naar kansen in plaats van bedreigingen!’

De politieke werkzaamheden nemen veel tijd in beslag. Toch weet Pieter ook tijd te vinden voor hobby’s zoals Scouting, elektronica en het organiseren van de Skèndelse Kwis.

Betrokken

Pieter over zijn werk als burgercommissielid: ‘Ik ben burgercommissielid geworden omdat ik graag meedenk over onderwerpen die onze gemeente raken. Het leuke hieraan is dat je als burgercommissielid echt een stem hebt bij commissievergaderingen. Zo kun je een bijdrage leveren aan de besluitvorming.’ Pieter typeert zichzelf als een betrokken burger die het beste wil voor zijn gemeente en haar inwoners. ‘Door positief kritisch te zijn en te zoeken naar oplossingen in plaats naar problemen. Een goede voorbereiding op de onderwerpen die ik behandel tijdens vergaderingen vind ik belangrijk.’ Naast het lezen van stukken is voor Pieter ook van belang wat anderen ervan vinden. Dat is ook belangrijk bij zijn portefeuille Duurzaamheid, ruimte en landbouw. Ook zaken over onderwijs, gezondheid, jeugd, welzijn en verenigingen liggen hem na aan het hart.

Ambities

Pieter heeft ook ambities. ‘Ik wil eerst mijn rol als burgercommissielid goed onder de knie krijgen om zo door te kunnen groeien tot raadslid.’ Op de vraag hoe Pieter iemand enthousiast wil maken voor het werk als burgercommissielid antwoordt hij: ‘Door te laten zien dat een burgercommissielid belangrijk is voor een politieke partij. Mensen moeten zelf ervaren hoe leuk het is om invloed te kunnen uitoefenen. We moeten ze de ruimte geven om dat zelf te proberen.’

Boodschap

‘Een democratie is inclusief, iedereen telt mee. Ik sta voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen en zijn zegje mag doen. Iedereen heeft een stem! Laat je horen als je het ergens niet mee eens bent. Luister ook naar argumenten waarom ervoor gekozen is. Of je het er mee eens bent of niet, de democratie wordt bepaald in de raad!'.