Arie Smetsers - HIER

Arie Smetsers aan de Dommel bij de Knoptoren in Sint-Oedenrode. Twee herkenningspunten in Sint-Oedenrode, de plaats waar hij is opgegroeid.

In deze rubriek stelt een raadslid zich voor aan de inwoners van Meierijstad. Deze keer Arie Smetsers uit Sint-Oedenrode. Hij is gehuwd en heeft twee zonen. Arie kwam in april 2018 namens Team Meierijstad in de gemeenteraad. Nu zit hij in de gemeenteraad namens de fractie HIER. Voor de fusie maakte hij vanaf 2016 deel uit van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode. “Ik nam die taak over van een zieke partijgenoot en moest me eerst inwerken. Nadat ik een tijdje in de raad zat kreeg ik er steeds meer plezier in. Het leuke is dat je op de hoogte bent van wat er gebeurt in je gemeente en dat je actief betrokken bent bij de besluitvorming. Je krijgt een beter inzicht in hoe de politiek werkt en dat er niet altijd makkelijke oplossingen zijn.” 

Verantwoordelijk

Arie is zich bewust van de verantwoordelijkheid die een raadslid draagt. “Je bent bestuurder en volksvertegenwoordiger. Je moet voor de belangen van de inwoners opkomen. Om een goede afweging te kunnen maken bij de besluitvorming is het belangrijk om een goed contact te hebben met de inwoners. Je vergroot hiermee ook je kennis en blijft op de hoogte van actuele onderwerpen. Dat kun je meenemen bij de besluitvorming.” 

Energietransitie

Arie is actief op het gebied van de energietransitie. “Dit is een van de grote opgaven waar we mee te maken krijgen. Ik wil me ervoor inzetten dat Meierijstad de klimaatdoelen haalt. Op het gebied van duurzaamheid moet er meer bewustwording komen dat energiemaatregelen nodig zijn en dat er ook voordelen zijn.” 
Arie is ook actief in een wijkraad. In die hoedanigheid probeert hij te werken aan de leefbaarheid in de wijk. Een onderwerp dat ook hoog bij hem op de agenda staat en waaraan hij als raadslid een bijdrage wil leveren. 

Tip

HIER vergadert regelmatig in de kernen van Meierijstad. Arie roept burgers op om deze te bezoeken of om eens naar een commissie- of raadsvergadering te komen. “Als er zaken spelen in je omgeving, neem dan contact op met de politieke partijen of een raadslid. Wij zijn er voor de inwoners!”