Arie de Zwart - Partij van de Arbeid-GroenLinks

Arie op de zaterdagmarkt in Schijndel. “Deze markt is behalve gezellig ook een plaats om mensen te ontmoeten en te spreken.”

Arie de Zwart uit Schijndel is gehuwd en heeft twee dochters. In de eerste raadsperiode van Meierijstad (2017-2022) was hij raadslid namens de Partij van de Arbeid. Sinds maart 2022 maakt hij als raadslid deel uit van de fractie Partij van de Arbeid/GroenLinks. Eerder deed hij ervaring op als commissielid in Schijndel en Someren. Hij typeert zichzelf als een pragmatisch, betrokken en coöperatief raadslid.

Verantwoordelijkheid

Over de reden van zijn raadslidmaatschap zegt Arie het volgende: “Als je van mening bent dat er iets moet veranderen dan moet je niet langs de kant blijven staan. Bovendien heb ik als sociaal democraat idealen die ik graag in onze mooie gemeente verwezenlijkt zie.” Hij is zich bewust van de verantwoordelijkheid die je als raadslid hebt. “Ik neem dit erg serieus. Want hoe jouw idealen ook zijn, je neemt wel beslissingen die 80.000 inwoners en 45.000 arbeidsplaatsen aangaan. Ik ben dan ook van mening dat je iedere beslissing aan iedereen moet kunnen uitleggen.” Arie vindt het belangrijk dat je als raadslid midden in de gemeenschap staat. “Vanachter je bureau besturen gaat niet. Je moet werkbezoeken afleggen om je op de hoogte te laten stellen van wat er speelt.”

Kloof

Arie hoopt als raadslid het verschil te kunnen maken met huisvesting voor met name de lagere inkomensgroepen, jongeren en eenpersoonshuishoudens. “Hiertoe heb ik in september 2017 een motie ingediend. Deze heeft het weliswaar niet gehaald, maar alle betrokken partijen zijn het er wel over eens dat er op korte termijn iets moet gebeuren.” Daarnaast zijn milieu, sociale zekerheid en armoedebestrijding onder kinderen belangrijke onderwerpen voor de PvdA-GroenLinks. Arie hoopt dat er in de gemeente Meierijstad, naar de ideeën van de Partij van de Arbeid-GroenLinks, over een aantal jaren voldoende fatsoenlijke en betaalbare huisvesting is, Dat geldt ook voor voldoende werkgelegenheid, een goed sociaal vangnet en vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.