Bertus van Berkel - CDA

Bertus van Berkel bij de Noordkade in Veghel

Bertus van Berkel uit Eerde is gehuwd en heeft 4 kinderen. Hij is sinds 2010 raadslid namens het CDA. Eerst in Veghel, nu in Meierijstad. Hij wil in de politiek naar voren brengen wat er leeft in de gemeenschap. Daarvoor is hij altijd bereikbaar voor burgers, bedrijven en verenigingen. “Ik ben raadslid geworden omdat ik er van overtuigd ben dat je veel kunt doen met de signalen uit de samenleving. Ik heb daarbij voor het CDA gekozen omdat het een landelijke partij is. Mochten we iets op gemeentelijk niveau niet kunnen bereiken dan is er altijd nog de provincie of het rijk. Deel uitmaken van het hoogste politieke orgaan ervaart Bertus soms als moeilijk. “Er gaat heel veel tijd in zitten. Je moet keuzes maken als je het goed wilt doen. Gelukkig zijn wij een grote partij zodat we de taken kunnen verdelen.”

Bruisend

Bertus wil zich als raadslid sterk maken voor de kern van Veghel en het horecabeleid. “Ik hoop dat de ondernemers van de Noordkade en het centrum de handdoek oppakken om zo samen Veghel te laten bruisen.” Ook wil hij dat er continuïteit komt in de woningbouw in de kleine kernen en dat toerisme meer aandacht krijgt. “Mijn raadsperiode is geslaagd als de kleine kernen leefbaar blijven en recreatie op de kaart staat, zowel in de kernen als in het buitengebied.”

Uitdaging

De gemeente Meierijstad betekent voor Bertus als raadslid: Open staan voor wat er leeft in de gemeente, eerlijk zijn of iets wel of niet kan en een hele mooie uitdaging. Gevraagd naar zijn ervaringen in Meierijstad zegt hij: “Er wordt nog te weinig aan gedacht dat we een nieuwe gemeente zijn. We moeten als raad meer denken en werken aan één gemeente. Dit heeft waarschijnlijk wel tijd nodig.”