Frank-Jan van Zutven - VVD

Een voorbeeld van keuzes in het omgevingsrecht: een vervallen pand (Noordkade 9a) en het vestigen van een vrijmarkt (Noordkade 5)

Frank-Jan van Zutven uit Eerde is sinds 2014 raadslid, voorheen in Veghel, nu in Meierijstad. Hij typeert zichzelf als betrokken, actief, weloverwogen en is ook geïnteresseerd in wat er in regionaal verband gebeurt.

Verantwoordelijkheid

Voor Frank-Jan is het raadswerk nog steeds een uitdaging. “Het leuke is de diversiteit aan onderwerpen die je te behandelen krijgt; je blik op de gemeente wordt door het raadswerk veel groter. Situaties of voorvallen waar je voorheen slechts kennis van kon nemen gaan ineens veel meer leven omdat je soms de mogelijkheid hebt het verschil te maken. Bij ieder besluit is er het besef dat je een grote verantwoordelijkheid draagt. Bij sommige besluiten zijn de belangentegenstellingen heel zichtbaar. Dat zijn de besluiten waarbij je nog meer voelt dat jouw stem van betekenis is.”

Ruimtelijke Ordening

Frank-Jan heeft ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. “De locatie die ik heb gekozen voor de foto sluit daar ook direct op aan. Het jarenlang in vervallen staat laten zijn van een pand is niet in strijd met het bestemmingsplan. Het organiseren van een vrijmarkt kan dat wél zijn. Zo zit de ruimtelijke ordening in Nederland in elkaar. Dat moet veranderen vind ik als VVD-raadslid. Geef verantwoorde initiatieven de ruimte, maar treedt als overheid op tegen eigenaren die hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit niet nemen.”

Debat

Volgens Frank-Jan is de raad meer dan voorheen sturend bezig. “Er is ook meer debat tussen de raadsfracties onderling in plaats van een debat tussen college en raad. De nieuwe vergaderstructuur draagt daar zeker aan bij. De zogeheten beeldvormende avonden zorgen voor een grotere inbreng van belanghebbenden. Luisteren, agenderen, informeren. Deze drie werkwoorden zijn belangrijk omdat ze de kern raken van de rol van volksvertegenwoordiger richting de inwoners.”