Maarten van Bakel - CDA

Maarten van Bakel in het centrum van Rooi. “Hier is het waar de mensen elkaar ontmoeten.”

Maarten van Bakel uit Sint-Oedenrode is sinds 2014 raadslid voor CDA, voorheen in Sint-Oedenrode, nu in Meierijstad.

Leefbaarheid

Als raadslid is Maarten erg begaan met de leefbaarheid in de kernen van Meierijstad. Onderwijs, sport en veiligheid zijn voor hem de belangrijkste aandachtspunten. “Ik ben altijd een voorstander geweest van de fusie. Meierijstad biedt veel nieuwe uitdagingen en de financiële armslag is ruimer dan voorheen. Dit betekent nieuwe mogelijkheden voor inwoners en het bedrijfsleven.”

Vertrouwen

Maarten vindt het raadslidmaatschap een mooie en dankbare taak. ”Het is een voorrecht om mee te mogen beslissen over het inrichten van Meierijstad. Als raadslid leer ik ook heel veel mensen kennen die zich op verschillende vlakken inzetten voor onze gemeente en haar inwoners. Vaak krijg ik vragen over regels en besluiten. Over het besluit over de megastal aan de Lieshoutseweg en de plannen voor sportpark De Neul in Sint-Oedenrode heb ik veel gediscussieerd en vele vragen beantwoord. Ik hoop dat ik door het gesprek aan te gaan veel duidelijkheid heb kunnen verschaffen. Als gekozen volksvertegenwoordiger wil ik mijn uiterste best doen om onze inwoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

Harmonisatie

Volgens Maarten is het belangrijk dat de inwoners en het bedrijfsleven zichzelf voldoende kunnen ontplooien. “Het is van belang dat de gemeente hen daarbij kan ondersteunen zonder dat dit gepaard gaat met veel regels en administratieve rompslomp. Voor ons als gemeenteraad is het de taak om dit mede mogelijk te maken.” Als raadslid wil Maarten bijdragen aan de harmonisatie van de subsidies voor verenigingen. “Een harmonisatie die door alle betrokkenen breed gedragen wordt.” Daarnaast is het levendig houden van de kernen door middel van ruimte voor ondernemers in de horeca en detailhandel een belangrijk onderwerp voor mij. Dat geldt ook voor het stimuleren van aansprekende evenementen. Dat bepaalt voor een gedeelte een prettige leefomgeving.”