Peter Kuijs - HIER

Peter Kuijs is in januari 2021 op voordracht van de politieke partij HIER benoemd als burgercommissielid. In maart 2022 is hij toegelaten tot de gemeenteraad van Meierijstad. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen.

Als afgestudeerd maatschappelijk werker is hij werkzaam geweest in diverse advies-, management- en directiefuncties op het gebied van lokaal welzijn en jeugdhulp.

Ook in het vrijwilligerswerk is Peter actief waaronder ruim 10 jaar als voorzitter van de wijkraad Plein in Schijndel. ‘In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur. Daarnaast lees ik, bezoek ik musea en mag graag naar theater en concerten gaan.’

Commissie- en raadswerk

Het raads- en commissiewerk is Peter niet vreemd. In de voormalige gemeente Schijndel is hij 8 jaar commissie- en raadslid geweest. ‘Ik ben actief geworden omdat je als burgercommissielid nauw betrokken bent bij het beleid van de gemeente. Daardoor heb je invloed op de keuzes die gemaakt worden. Je kunt als raads- en commissielid het verschil maken. Het is ook leuk om met veel verschillende mensen en organisaties in gesprek te zijn over uiteenlopende, maar vaak wel samenhangende, onderwerpen.’

Sociaal domein

Peter is breed geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met leefbaarheid en sociaal domein. In HIER ziet hij een lokale partij met oog en hart voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen. Vanuit zijn ervaring wil hij dan ook zijn steentje bijdragen aan een goed beleid in het sociaal domein: Wmo, jeugdzorg en participatie. Hij vindt daarbij de input van de burgers en organisaties in Meierijstad belangrijk.