Piet Klaassen - VVD

Piet Klaasen bij de Hooibrug aan De Dommel in Sint-Oedenrode. De brug is mede door buurtschap Oud-Rijsingen gerealiseerd en zorgt voor de verbinding van wandel- en kunstroutes door het prachtige achterland.

Piet Klaasen uit Sint-Oedenrode is raadslid namens de VVD. In de periode 2017-2022 was hij  burgercommissielid. Hij is gehuwd en heeft 2 kinderen. In de voormalige gemeente Sint-Oedenrode was hij commissielid van 2010-2016 en raadslid van 2014 tot aan de fusie in 2017. Voorheen was Piet zelfstandig boomkweker, nu geniet hij van zijn pensioen. Hij besteedt niet alleen veel vrije tijd aan de politiek maar ook aan buurtschap Oud-Rijsingen, waar hij al lange tijd voorzitter van is. Verder brengt hij zijn tijd graag door met biljarten en maakt hij dagelijks een lange wandeling met de hond.

Politieke leerschool

Destijds werd Piet burgercommissielid omdat hij graag alle ins en outs van de politiek wilde leren. ‘Hoe met politieke standpunten en meningen om te gaan, zeg maar een politieke leerschool.’ Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor Meierijstad werd Piet niet verkozen als raadslid. ‘Door de fractievoorzitter werd toch een beroep op mij gedaan om als burgercommissielid deel uit te maken van de fractie van de VVD. Dit had te maken met de eerder opgedane ervaring en daardoor gevormde inzichten. Natuurlijk is daarbij ook het directe contact met de burger belangrijk. Daardoor weet je wat er leeft in onze gemeente.’ Piet ondersteunt de VVD-raadsleden door het inbrengen van ideeën en ervaring. Hij probeert daarbij vooral te verwoorden wat er onder de burgers leeft. Door de benoeming van een VVD-wethouder is Piet in mei 2022 toegelaten tot de gemeenteraad van Meierijstad.

Eigen verantwoordelijkheid

Piet koos heel bewust voor de VVD. ‘Deze partij wil voor iedereen duidelijk maken wat er nodig is om een betere leefomgeving te realiseren. Het gaat om eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Maar ook om zorgzaamheid voor mens, dier en natuur hoog op de agenda te krijgen. Zo zorgen we voor een goede toekomst voor ons en voor diegenen die na ons komen.’ Als burgercommissielid hield Piet zich vooral bezig met ruimtelijke ordening (buitengebied), waterhuishouding en gemeentelijk onroerend goed.

Betrokken

Door zijn ervaring en betrokkenheid weet Piet wat er speelt en wat er nodig is om een gezonde leefomgeving te creëren. ‘En dit alles bezien vanuit een sociale liberale grondslag. Je zou kunnen zeggen dat ik een lokale liberaal ben. Betrokkenheid bij politieke besluitvorming en hoe hier mee om te gaan is een leerproces. Het is interessant hoe je hier invloed op kunt uitoefenen. Dat leer je het snelste door te doen. Maar het belangrijkste is het gevoel of de wetenschap een bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin we leven en niet vanaf de zijlijn maar wat te roepen.’