Silvia Derks - PvdA-GroenLinks

Silvia Derks op de Taylorbrug in Veghel. ‘Toen ik voor het eerst in Veghel kwam, verbaasde ik me over de constructies en plannen rondom de Rembrandtlaan en het toch wel erg lelijke centrum. De Taylorbrug staat voor mij centraal voor keuzes uit het verleden met rampzalige gevolgen.’

Silvia Derks is burgercommissielid namens de PvdA-GroenLinks. Via Middelaar en Cuijk is zij in 2016 in Veghel komen wonen. Zij werkt bij de provincie Noord-Brabant als directiesecretaris en programmamanager voor de ondersteuning van het bestuur en de directie. ‘In mijn vrije tijd speel ik volleybal, ga ik naar (rock-)concerten (liefst in kleine zaaltjes) en ga ik graag uit eten met vrienden en familie. Daarnaast reis ik graag en probeer ik, naast het vele leeswerk voor werk en commissie, nog boeken te lezen en wat te bewegen.’

Politiek

Silvia was jarenlang raadslid in de gemeente Cuijk. ‘Ik wilde het na die intensieve periode wat rustiger aan doen. Maar de politiek bleef kriebelen. Ik wilde me daarom ook voor Meierijstad inzetten en er mede voor zorgen dat deze nieuwe gemeente goed wordt bestuurd.’ Bij de start van Meierijstad is Silvia benoemd tot burgercommissielid. ‘Het werk als burgercommissielid is veelzijdig: je verdiept je in allerlei dossiers, leert Meierijstad kennen en komt in contact met allerlei mensen.’

Silvia is van huis uit sociaal wetenschappelijk onderzoeker. ‘Ik kijk daardoor genuanceerd naar vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Ik probeer me daarbij te verplaatsen in de burger. Die ervaart uiteindelijk het effect van de besluiten.

Het is belangrijk dat we in de raad en commissie met respect met elkaar omgaan. Dat we elkaar buiten de raadzaal goed kunnen vinden, elkaar vertrouwen en graag met elkaar samenwerken. Daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen.’

Commissiewerk

In de voorbereiding van de besluitvorming door de gemeenteraad probeert Silvia als burgercommissielid de PvdA-GroenLinks-raadsleden zoveel mogelijk te ondersteunen. ‘Belangrijk is ook om je boodschap zo helder mogelijk te verwoorden, zodat deze door iedereen wordt begrepen. Ik breng vaak wat humor in mijn betogen. Ook bij zware onderwerpen kan dat best. Dat maakt het wat lichter en worden tegenstellingen minder scherp. Met wat kwinkslagen in mijn betogen probeer ik andere fracties uit te dagen of ze te wijzen op een manco in hun redenering.‘

Voor Silvia is arbeidsparticipatie erg belangrijk. ‘Eén van de belangrijkste voorwaarden om aan de samenleving mee te kunnen doen, is het hebben van werk. Niet iedereen redt het op eigen kracht. Dat zie ik vooral bij het krijgen en houden van werk, passende huisvesting, het kunnen praten, lezen en schrijven en het ontvangen van zorg. Daar moet een fatsoenlijk vangnet voor zijn.’

Pareltjes

Silvia heeft nog een laatste boodschap. ‘Ik ben een paar jaar geleden verhuisd naar Meierijstad. Ik ben me daar snel thuis gaan voelen. Het is mooi om te zien dat elke grote en kleine kern een eigen karakter heeft waar de bewoners trots op zijn. Ik vind het prachtig om door alle uithoeken van Meierijstad te struinen en die verschillen te zien. In een grote gemeente is het goed die pareltjes te koesteren. Voor mij is dat ‘eenheid door verscheidenheid’. Ik voel me namelijk verbonden met Meierijstad en woon nu toevallig in Veghel. Dat is voor mij makkelijk gezegd als ‘import’, maar het zou mooi zijn als iedereen in Meierijstad ook het grote geheel kan waarderen.‘