Wern van Asseldonk – Lokaal Meierijstad

Wern op het Molenpark in Erp. “Deze plek staat symbool wat er met vrijwilligerswerk in een kleinere kern bereikt kan worden. Handen uit de mouwen, praktische invulling geven aan mooie ontwikkelingen en vrijwilligers koesteren.”

Wern van Asseldonk uit Erp is raadslid sinds 2013. Hij werd toen gevraagd door een politieke partij en kwam in de gemeenteraad van Veghel. “Het is mooi om mee te mogen beslissen over de invulling van je eigen omgeving en vorm te kunnen geven aan lokale vraagstukken.” Wern doet dit namens LOKAAL Meierijstad. Hij omschrijft zichzelf als betrokken, sociaal, netwerker en verbinder. Belangrijk bij het raadslidmaatschap vindt hij begrippen als betrouwbaar, maatschappelijk betrokken en kennis.

Voorrecht

Over zijn raadslidmaatschap zegt Wern het volgende: “Het is een voorrecht deel uit te maken van de raad. Het is niet vrijblijvend en het geeft ook verantwoordelijkheden. Wekelijks kost het een flink aantal uren, maar het geeft ook energie.” Wern wil het verschil maken met onderwerpen als ruimtelijke ordening, woningbouw en het verenigingsleven/vrijwilligers. Verder wil hij bereiken dat je goed kunt wonen en werken in Meierijstad. Hij hecht belang aan een bloeiend verenigingsleven en een bedrijfsleven dat zich kan blijven ontwikkelen. Ook een gezonde economische gemeente is van groot belang volgens Wern. Geen welzijn zonder welvaart.

Kernen

De gemeente Meierijstad betekent voor Wern als raadslid: kansen voor wonen, werken en ondernemen. Een gemeente waar Erp één van de 13 kernen is en een mooie sociale omgeving. “Iedere kern heeft zijn eigen identiteit en dat moet zeker worden behouden. We moeten blijven werken aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in alle kernen. Dus alle kernen zijn belangrijk!” 

Meepraten

Wern geeft aan dat hij het als raadslid goed heeft gedaan als het maximaal mogelijke eruit is gehaald en hij iedereen recht in de ogen kan kijken. “Ook al zullen er ooit lastige besluiten genomen moeten worden.” Hij nodigt politiek geïnteresseerde burgers uit om eens te luisteren en te kijken naar raads- en/of commissievergaderingen. “Informeer eens wanneer je mag komen luisteren bij een fractievergadering. Iedereen is welkom.”