Wilma Wagenaars - VVD

Wilma Wagenaars op de markt in Rooi. “Ik kom hier graag, het blijft een bruisend punt.”

Wilma Wagenaars is  fractievoorzitter van de VVD en woont in Sint-Oedenrode. Vanaf 2006 zat zij in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode. Ze is raadslid geworden om het verschil te kunnen maken. “Niet langs de zijlijn staan, maar zelf actief betrokken.”  Ze wil herkenbaar zijn voor de inwoners. “Een stabiele en eerlijke factor waar men op kan bouwen.”

Schaalvergroting

Wilma vindt het raadswerk nog steeds enorm leuk. “Ik stop er veel energie in en dat geeft ook weer veel energie. De grote schaal van de gemeente maakt dat je anders moet denken. Dat past bij mij en daar voel ik me prima bij  thuis.” Meierijstad betekent voor Wilma een nieuwe uitdaging,  een geweldige gemeente met veel kansen. “Deze raad begint steeds meer een eenheid te worden. Er is respect voor elkaar en ieder lid is super betrokken vanuit de diverse achtergronden die we hebben. Zo zijn we een goede afspiegeling van de inwoners.”

Algemeen belang

De gemeenteraad neemt beslissingen die vaak veel impact hebben. “Je moet vooral vanuit het algemeen belang blijven denken. De beslissingen moeten weloverwogen en integer worden genomen,” aldus Wilma. Ze vindt  het verder belangrijk dat de kiezers zich herkennen in de beslissingen die worden genomen.

Belangrijke thema’s

De VVD wil tijdens deze raadsperiode het verschil maken met duurzaamheid en bereikbaarheid. “We hebben al gezegd dat we de duurzaamste bereikbaarste foodgemeente willen worden.”  Wilma spreekt de hoop uit dat de burgers van Meierijstad straks kunnen zien dat de fusie zijn vruchten heeft afgeworpen

Wilma’s tip voor politiek geïnteresseerde burgers: “Wij zijn altijd op zoek naar burgers die willen meedenken, onze deur staat open.