Eindrapport maatschappelijk vastgoed

De rekenkamercommissie presenteert het onderzoek naar de informatiearchitectuur die benodigd is voor de maatschappelijke vastgoedportefeuille. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een leidraad voor de raad, alsmede een scan van de situatie in Meierijstad met aanbevelingen voor de toekomst.

In dit onderzoek is de volgende vraag beantwoord: ‘Welke informatie heeft de gemeenteraad van Meierijstad nodig - op welk moment en in welke vorm - om zijn kaderstellende en controlerende taak voor wat betreft het maatschappelijk vastgoedbeleid goed uit te kunnen voeren?’

Pdf

ePub