Krachtige economie

Hoe kunnen we in Meierijstad een veerkrachtige en welvarende economie behouden, die inclusief is en de ongelijkheid in de samenleving vermindert (Brede Welvaart), duurzaamheid bevordert (circulariteit, kleinere ecologische voetafdruk), maatschappelijk verantwoord is, en de uitdagingen van technologische veranderingen en globalisering effectief aanpakt? Op welke wijze kunnen (regionale) samenwerkingen bijdragen aan deze opgave?