Meedoen, inclusie en actief burgerschap

Hoe kunnen we een samenleving creëren waarin alle individuen ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of sociale status volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, actief kunnen bijdragen aan de gemeenschap en genieten van gelijke kansen en rechten? De vraag is hoe Meierijstad actief burgerschap en een vitale democratie kan stimuleren en faciliteren, zodat individuen zich betrokken voelen bij de samenleving, hun verantwoordelijkheid nemen voor positieve verandering en actief bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.