Mobiliteit

Hoe kunnen we mobiliteit in de toekomst (het transport van personen en goederen in een gebied) slim, duurzaam, efficiënt en inclusief maken, rekening houdend met groeiende bevolkingsdichtheid, veranderende technologieën en milieudoelstellingen? Hoe kan mobiliteit in Meierijstad bijdragen aan opgaven ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid?