Samenwerking in het sociaal domein

Hoe kunnen we effectieve samenwerking tussen diverse organisaties en instanties in het sociaal domein bevorderen (verbinding maken met elkaars activiteiten en ambities) gebruikmakend van de dynamiek in kernen en wijken, om zo de dienstverlening te optimaliseren, maatschappelijke problemen integraal aan te pakken en de levenskwaliteit van kwetsbare gemeenschappen te verbeteren? Hoe kan er meer en beter geleerd worden van elkaar ten behoeve van de transitie, vernieuwing en innovatie in het sociale domein?