Zorg en ondersteuning

Hoe kunnen we een toegankelijk, effectief en duurzaam zorg- en ondersteuningssysteem ontwikkelen dat aansluit bij de vergrijzende bevolking, de gezondheidsbehoeften van individuen en kwetsbare groepen, en de voortdurende technologische vooruitgang, terwijl we de kosten beheersen en de kwaliteit van leven verbeteren? Hoe kan Meierijstad tot toekomstbestendige zorg & ondersteuning komen?