Iemand anders laten stemmen

U kunt iemand anders voor u laten stemmen. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of vanwege ziekte. 

Wie kunt u machtigen

De persoon die u machtigt (de gemachtigde) 

  • moet ook voor de verkiezingen van Provinciale Staten ook voor de provincie Noord-Brabant mogen stemmen en / of voor het Waterschap voor hetzelfde Waterschap.
  • mag per verkiezing niet meer dan 2 machtigingen per verkiezing meenemen.
  • moet de eigen stem tegelijkertijd met die van de machtigingen uitbrengen. 

Hoe kunt u iemand machtigen

Het verlenen van een zogenaamde volmacht kan op twee manieren:

Onderhandse volmacht

Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas.

  • Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs.
  • Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
  • Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs.
  • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen, samen met zijn eigen legitimatiebewijs.
  • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
  • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Hierbij dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Meierijstad tot het machtigen van een andere kiezer om voor hem te stemmen. Uw verzoek moet dan uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. Dit kan op de volgende manieren:

U krijg bericht als uw aanvraag goedgekeurd is. De gemachtigde krijgt een week voor de stemming een volmachtbewijs toegestuurd.

Regel uw verzoek om bij volmacht te stemmen bij voorkeur digitaal.