Model I 1: Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.

1. Verkiezing

Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Meierijstad

2. Zitting

Het betreft de zitting van het centraal stembureau in Meierijstad
Datum zitting: 1 februari 2022
Tijdstip zitting: 16:00 uur

3. Kandidatenlijsten 

De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

Kieskring Meierijstad
Aanduiding boven kandidatenlijst Naam en voorletters eerste kandidaat Aantal namen op lijst
1. Hart van Voorst, P.L.H. (Laurens) (m)  50
2. HIER Compagne, H.J. (Rik) (m)  34
3. D66 Hobert, G.J. (Gertjan) (m) 19
4. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS Roozendaal, M.H.B. (Menno) (m)  49
5. Lokaal Meierijstad van Lieshout, K.A.L (Karel) (m)  20
6. Forum voor Democratie Beekwilder, B.  10
7. VVD van Burgsteden, J.T. (Jan) (m)  17
8. SP (Socialistische Partij) Merks, R.C.M. (Ruud) (m)  50
9. CDA Goijaarts, J.H.M. (Jan) (m)  38
10. Gemeentebelang Meierijstad Verkuijlen, P.A.M. (Peter)  13

 

4. Geconstateerde verzuimen

Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn geen herstelbare verzuimen geconstateerd. 

5. Ondertekening

Datum: 1 februari 2022

Naam en handtekening voorzitter: C.H.C. van Rooij

Naam en handtekening leden: