Uitslagen

Definitieve uitslag

Het centraal stembureau maakt hierbij het proces-verbaal Model 22-2 van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad openbaar.

Verdeling van de (rest-)zetels

Hier presenteren we de berekeningswijze en verdeling van de (rest-) zetels.

Let op! Dit zijn de gegevens zoals ze nu bij de gemeente bekend zijn en nog niet definitief!

Aan deze gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur stelt het centraal stembureau de uitslag vast in een openbare zitting.

Deze zitting is ook digitaal te volgen via onze website. Na deze zitting zal het proces-verbaal P22-2 met het definitieve verkiezingsverslag op onze website geplaatst worden.

Kiesdeler

De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij moet behalen om in aanmerking te komen voor één zetel. De kiesdeler is het aantal geldige stemmen dat is uitgebracht op alle kandidaten, gedeeld door het aantal te verdelen zetels.

Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 32.135
Aantal te verdelen zetels: 37

Dit maakt de kiesdeler 32.135 : 37 = 868 19/37

Eerste zetelverdeling

Totaal aantal zetels: 37
Aantal toegewezen volle zetels: 33
Aantal restzetels: 4

Nummer Politieke partij Aantal stemmen Quotiënt bij deling door de kiesdeler
1 HIER 4.580 5
2 CDA 5.732 6
3 VVD 3.975 4
4 SP (Socialistische Partij) 3.211 3
5 Hart 2.255 2
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS 2.609 3
7 D66 1.941 2
8 Gemeentebelang Meierijstad 2.809 3
9 Lokaal Meierijstad 4.076 4
10 Forum voor Democratie 947 1

​​​​​Restzetelverdeling

De restzetels worden toegewezen aan de lijsten of lijstencombinaties die met een zetel erbij het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben.

Nummer Politieke partij Aantal stemmen Reeds toegewezen zetels   +1   +2   +3   +4 Toegewezen restzetels
1 HIER 4.580 5 763 1/3 763 1/3 763 1/3 763 1/3  
2 CDA 5.732 6

818

6/7 716 1/2 716 1/2 716 1/2 1
3 VVD 3.975 4 795   795   795   795   1
4 SP (Socialistische Partij) 3.211 3 802 3/4 802 3/4 802 3/4 642 1/5 1
5 Hart 2.255 2 751 2/3 751 2/3 751 2/3 751 2/3  
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS 2.609 3 652 1/4 652 1/4 652 1/4 652 1/4  
7 D66 1.941 2 647   647   647   647    
8 Gemeentebelang Meierijstad 2.809 3 702 1/4 702 1/4 702 1/4 702 1/4  
9 Lokaal Meierijstad 4.076 4 815 1/5 815 1/5 679 1/3 679 1/3 1
10 Forum voor Democratie 947 1 473 1/2 473 1/2 473 1/2 473 1/2  

Verdeling van de zetels

De zetels over de aan de verkiezing deelnemende politieke partijen zijn als volgt verdeeld:

Nummer Politieke partij Aantal zetels
1 HIER 5
2 CDA 7
3 VVD 5
4 SP (Socialistische Partij) 4
5 Hart 2
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS 3
7 D66 2
8 Gemeentebelang Meierijstad 3
9 Lokaal Meierijstad 5
10 Forum voor Democratie 1

Gekozen kandidaten (niet definitief)

Bekijk in het document hieronder de gekozen kandidaten per partij.

Voorlopig totaal aantal stemmen per partij en kandidaat

Proces-verbaal N 11 – Vaststelling aantal stemmen per gemeente:

OSV (ondersteunende software verkiezingen) bestand telling:

Opkomst gemeenteraadsverkiezing 2022

Aantal kiesgerechtigden gemeente Meierijstad: 66.965 

Datum en tijd tussenstand Opkomstpercentage Aantal
Op maandag 14 maart om 11.00 uur 0,59% 392
Op maandag 14 maart om 15.00 uur 1,48% 992
Op maandag 14 maart om 19.00 uur 2,25% 1.509
Op maandag 14 maart om 21.00 uur 2,58% 1.727
Op dinsdag 15 maart om 11.00 uur 3,41% 2.284
Op dinsdag 15 maart om 15.00 uur 4,83% 3.236
Op dinsdag 15 maart om 19.00 uur 6,25% 4.187
Op dinsdag 15 maart om 21.00 uur 6,87% 4.602
Op woensdag 16 maart om 11:00 uur 10,9% 7.299
Op woensdag 16 maart om 15:00 uur 27,25% 18.250
Op woensdag 16 maart om 19:00 uur 41,56% 27.829
Op woensdag 16 maart om 20:30 uur 47,34% 31.702
Voorlopige uitslag 16 maart 2022

De voorlopige uitslag is bekend.

  • Aantal kiesgerechtigden: 66.965 
  • Definitieve opkomst: 32.123
  • Blanco stemmen: 61
  • Ongeldige stemmen: 57
  • Geldige stemmen: 32.184
Politieke partij Aantal stemmen
HIER 4.576
CDA 5.733
VVD 3.973
SP (Socialistische Partij)  3.209
Hart 2.254
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS  2.612
D66 1.940
Gemeentebelang Meierijstad  2.796
Lokaal Meierijstad 4.083
Forum voor Democratie 947

​​​​​

Uitslag herindelingsverkiezing 23 november 2016

Vanwege de herindeling waren in Meierijstad de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 23 november 2016. Het opkomstpercentage was toen 41,1%. 

  • Er waren toen 63.286 kiesgerechtigden
  • 26.009 (41,1%) opkomst
  • 68 (0,26%) blanco stemmen
  • 58 (0,22%) ongeldige stemmen
  • 25.883 geldige stemmen

Vanwege de herindeling waren in Meierijstad de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 23 november 2016

Politieke partij Aantal stemmen Aantal zetels
Team Meierijstad (TEAM) 7.276 11
CDA 6.496 9
VVD 2.482 3
SP (Socialistische Partij)  2.475 3
Hart voor Schijndel 1.975 3
Blanco lijst 7 1.491 2
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.435 2
Democraten 66 (D66) 1.205 1
Gemeentebelang Meierijstad 1.048 1