Voorlopige uitslag, opkomst en proces-verbalen

Voorlopige opkomst, voorlopige uitslagen, proces-verbalen, OSV en verslag GS

  • Provinciale Statenverkiezingen

    Opkomstpercentages en voorlopige uitslag, vergelijking 2023 en 2019, proces-verbalen, OSV en verslag GS

  • Waterschap Aa en Maas

    Opkomstpercentages en voorlopige uitslag, vergelijking 2023 en 2019, proces-verbalen, OSV en verslag GS

  • Waterschap de Dommel

    Opkomstpercentages en voorlopige uitslag, vergelijking 2023 en 2019, proces-verbalen, OSV en verslag GS