Budgetadvies, hulp bij geldzaken

Hebt u moeite om rond te komen? Of heeft u al schulden? Bespreek samen met een professionele hulpverlener uw mogelijkheden. Afhankelijk van uw situatie kan de gemeente onder meer het volgende voor u doen:

  • informatie en advies geven
  • een budgetplan maken
  • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties
  • aanmelden voor een minnelijk schuldregelingstraject  
  • budgetcoaching, budgetbeheer of bewindvoering opstarten

De gemeente betaalt niet uw schulden, maar helpt u graag bij het zoeken naar een oplossing.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Meierijstad, Bernheze of Boekel
  • U bent 18 jaar of ouder.

Gesprek aanvragen

Een complete aanvraag kunnen wij sneller behandelen.

  • Zorg dat u een kopie van uw identiteitsbewijs heeft om toe te voegen. Heeft u een partner? Houd dan ook de identiteitsbewijs van uw partner bij de hand.
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden.
  • Gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen.

Hulp bij geldzaken aanvragen

Binnen maximaal 4 weken plannen wij samen met u een eerste gesprek. In dringende gevallen krijgt u binnen 3 werkdagen een gesprek. Bijvoorbeeld bij uithuiszetting, het afsluiten van gas, water en/of licht of als uw zorgverzekering wordt opgezegd. Voor een crisismelding kunt u alle werkdagen telefonisch contact met ons opnemen via 14 0413.

Schuldenvrij binnen 3 of 5 jaar

U bedenkt samen met de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u na 3 jaar schuldenvrij bent. Soms kan het 5 jaar duren. De schuldhulpverlener legt bij uw schuldeisers een voorstel neer over de afbetaling van uw schulden. Werken de schuldeisers niet mee aan vrijwillige schuldsanering? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering (het Wsnp-traject). U hebt daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is gelukt. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die uw financiën beheert. Binnen 3 tot 5 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden ('schone lei') verder kunt.​​​​

Tips om schulden te voorkomen

Er zijn allerlei websites en hulpmiddelen om overzicht te krijgen over uw inkomsten en uitgaven, zoals: