Energietoeslag minima

Meierijstad voert de energietoeslag ook uit voor inwoners van Bernheze en Boekel.

De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Voor inwoners met een laag inkomen is er daarom in 2022 extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag was € 800,-. Begin juli 2022 is bekend geworden dat de eenmalige energietoeslag verhoogd wordt naar € 1300,-.

Meierijstad voert de energietoeslag ook uit voor inwoners van Bernheze en Boekel.

Eind februari €500,- extra

Gemeenten mogen van het kabinet €500,- extra energietoeslag overmaken aan inwoners die in 2022 energietoeslag kregen. Gemeente Meierijstad gaat dit doen. Heeft u in energietoeslag gekregen? Dan maken wij de €500,- automatisch naar u over voor 1 maart 2023. U hoeft niets te doen. Heeft u energietoeslag 2022 aangevraagd, maar nog geen reactie gehad? Ook dan hoeft u niets te doen. Als u de energietoeslag 2022 krijgt, krijgt u ook automatisch de €500,-. 

Energietoeslag 2023

Er komt in 2023 weer een nieuwe energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Die kunt u nog niet aanvragen. De Rijksoverheid verwacht deze wet in juni 2023 in te voeren. Zodra er meer bekend is, leest u dit op deze pagina. 

Vragen?

Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Bel van te voren voor een afspraak. Zo weet u zeker dat u niet lang hoeft te wachten. Een overzicht van de diverse locaties. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze woont; 
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft; 
  • een laag (besteedbaar) inkomen heeft. In de tabel staat wat telt als laag inkomen.
Situatie inkomen norm 2023 (netto per maand, zonder vakantiegeld)
Alleenstaand of alleenstaande ouder tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd € 1476,63
Alleenstaand of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd € 1643,38
Getrouwd of samenwonend tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd € 2109,48
Getrouwd of samenwonend vanaf de AOW-leeftijd € 2231,89

Let op: voor mensen met een inkomen uit pensioen wordt € 25,15 (voor alleenstaanden)  en € 50,30,- (voor gehuwden/samenwonenden) in mindering gebracht bij de berekening van het maandinkomen.

Studenten die zelfstandig wonen en in de financiële problemen komen, hebben ook recht op de energietoeslag.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting verblijft; 
  • jonger bent dan 21 jaar; en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt; 
  • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; 
  • inwonend bent bij uw ouders of kinderen.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente. 

Meer informatie

Heeft u geldzorgen? Vraag nu al hulp. Of neem contact op met onze medewerkers via schuldhulp@meierijstad.nl

Wethouder Menno Roozendaal: “Deze tegemoetkoming zal niet kunnen voorkomen dat er door de sterk gestegen energierekening toch inwoners in de financiële problemen komen. Voor deze mensen bieden we aan een gratis adviesgesprek te voeren met één van de medewerkers. Wij willen maatwerk leveren in individuele gevallen en bij twijfel nodigen wij u uit om in gesprek te gaan.” Mieke Bosch als armoedeambassadeur benadrukt dat mensen juist niet te lang moeten wachten om vrijblijvend advies te vragen. “Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.”

Informatie over energie besparen

Bent u op zoek naar informatie, advies of tips over energie besparen? Dat vindt u op deze pagina.