Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Toeslag aanvragen 

Let op: Kijk of u voldoet aan de voorwaarden. 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 14 0413, dan ontvangt u het aanvraagformulier thuis.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt. Vaak kennen wij de studietoeslag toe voor één jaar. Duurt de studie langer dan één jaar, dan kunt u een volgend jaar de toeslag opnieuw aanvragen.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele studietoeslag. De betaling vindt in één keer plaats of wordt periodiek uitgekeerd. Dat bepaalt de gemeente.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent woonachtig in Meierijstad, Boekel of Bernheze
  • u bent niet in staat om naast uw studie structureel inkomsten te verwerven als direct gevolg van een ziekte of gebrek
  • u ontvangt een studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) 
  • u hebt geen recht op een uitkering op grond van de Wajong