Bijstand, verandering doorgeven

De gemeente bekijkt regelmatig of u nog steeds recht hebt op uw bijstandsuitkering. Meestal krijgt u dan elke maand een formulier van de gemeente. Hierop meldt u gegevens over inkomsten die u hebt ontvangen of een wijziging in uw woonsituatie.

Het formulier van de gemeente heet Wijzigingsformulier.

Wijzigingsformulier (pdf, 104 kB)

Het Wijzigingsformulier hoeft u niet iedere maand in te vullen. U vult het alleen in als er ook echt wijzigingen zijn.

Als u of eventueel uw partner inkomsten uit arbeid of wisselende inkomsten heeft, dan moet u wel elke maand een Wijzigingsformulier invullen.

De gemeente kan u ook andere formulieren toesturen die te maken hebben met uw uitkering. Bekijk goed hoe u elk formulier moet gebruiken.

Heeft u nog vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier.

Inleverdata wijzigingsformulier

Als er wijzigingen zijn in uw situatie, of als u inkomsten uit arbeid of wisselende inkomsten heeft, dan moet u het wijzigingsformulier met de gewijzigde of nieuwe gegevens doorgeven. Dat moet u uiterlijk vóór het einde van de maand na wijziging doen.

Kijk voor de datum waarop u het wijzigingsformulier moet inleveren in onderstaand overzicht. Daarin staat ook wanneer het uitkeringsbedrag op uw rekening staat.

Inleverdata wijzigingsformulier bijstand
Wijzigingen of inkomen over de maand Wijzigingsformulier inleveren voor: Uitkering op uw rekening:
januari 1 februari 12 februari
februari 1 maart 12 maart
maart 1 april 12 april
april 1 mei 12 mei
mei 1 juni 12 juni
juni 1 juli 12 juli
juli 1 augustus 12 augustus
augustus 1 september 12 september
september 1 oktober 12 oktober
oktober 1 november 12 november
november 1 december 12 december
december 15 december 12 januari