Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Toeslag aanvragen 

Let op: Kijk of u voldoet aan de voorwaarden. 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 14 0413, dan ontvangt u het aanvraagformulier thuis.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de individuele studietoeslag krijgt.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele studietoeslag. De betaling vindt in één keer plaats of wordt periodiek uitgekeerd. Dat bepaalt de gemeente.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent woonachtig in Meierijstad, Boekel of Bernheze
  • u bent niet in staat om naast uw studie structureel inkomsten te verwerven als direct gevolg van een ziekte of gebrek
  • u ontvangt een studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) 
  • u hebt geen recht op een uitkering op grond van de Wajong