Energietoeslag minima

Energietoeslag voor inwoners uit Meierijstad, Bernheze en Boekel.

Voor inwoners met een laag inkomen is er ook in 2023 extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag is €800,-.

Meierijstad voert de energietoeslag ook uit voor inwoners van Bernheze en Boekel.

Energietoeslag automatisch ontvangen

Heeft u van de gemeente in september 2023 een uitkering of minimaregeling ontvangen? Voldoet u aan de voorwaarden die hieronder staan? Dan krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch.

Heeft u de energietoeslag 2022 gekregen? En voldoet u aan de voorwaarden die hieronder staan? Ook dan hoeft u niks te doen, u krijgt de energietoeslag 2023 automatisch.

Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, krijgt u daar voor 1 december een brief over. De energietoeslag wordt zo spoedig mogelijk naar u overgemaakt. Dit duurt tot uiterlijk 10 december. Heeft u op 10 december geen geld ontvangen, maar denkt u dat u er wel recht op te hebben? Bel dan met uw contactpersoon bij de gemeente via 14 0413

Energietoeslag aanvragen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen, maar vindt u wel dat u er recht op hebt? Dan kunt u een aanvraag bij ons indienen. De aanvraagtermijn sluit 1 april 2024. Wij kijken naar uw (gezamenlijk) inkomen in december 2023.

Vraag de Energietoeslag 2023 aan

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag 2023 heeft dezelfde voorwaarden als vorig jaar.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze woont; 
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft; 
  • een laag (besteedbaar) inkomen heeft. In de tabel staat wat telt als laag inkomen. 
Situatie Inkomen
Alleenstaand of alleenstaande ouder tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd   € 1.502,53
Alleenstaand of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd € 1.676,71
Getrouwd of samenwonend tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd € 2.146,45
Getrouwd of samenwonend vanaf de AOW-leeftijd € 2.276,85

Let op: voor mensen met een inkomen uit pensioen wordt € 25,15 (voor alleenstaanden)  en € 50,30,- (voor gehuwden/samenwonenden) in mindering gebracht bij de berekening van het maandinkomen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting verblijft; 
  • jonger bent dan 21 jaar; en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt; 
  • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; 
  • inwonend bent bij uw ouders of kinderen.

Studenten 

Dit jaar hebben studenten geen recht meer op een toeslag van de gemeente. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van € 400,- via DUO. 

Hulp nodig of vragen?

Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Bel van te voren voor een afspraak. Zo weet u zeker dat u niet lang hoeft te wachten. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

We doen ons best om binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag te reageren.

We vragen u om geen aanvraag te doen als u het geld niet echt nodig heeft. Dan kunnen we degenen die het geld wel echt nodig hebben sneller en beter helpen, en het scheelt veel uitvoeringskosten. Ook vragen wij u geen aanvraag te doen als uw aanvraag energietoeslag 2022 is afgewezen, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog was, terwijl uw omstandigheden nog hetzelfde zijn als vorig jaar. Als uw situatie of uw inkomen nu nog steeds hetzelfde is als in 2022, zullen we nieuwe aanvraag helaas opnieuw moeten afwijzen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Noodfonds energie.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente.