Arbeidsmigranten en internationale werknemers

Een overzicht van de belangrijkste zaken om de veiligheid en gezondheid van (buitenlandse) werknemers te waarborgen.

Er spelen momenteel verschillende problemen bij arbeidsmigranten door het coronavirus. Er zijn zorgen over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, een gezonde en veilige huisvestingssituatie en de gevolgen van het virus voor registratie, ontslag en terugkeer.

Oproep om maatregelen te nemen voor arbeidsmigranten in relatie tot coronavirus

Sinds eind februari 2020 heeft Nederland te maken met een crisis rond het coronavirus. Arbeidsmigranten vragen in deze crisis specifieke aandacht.  Dit vanwege de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, de taalbarrière, de huisvestingssituatie, het vervoer van groepen tijdens woon-werkverkeer en de gevolgen van ontslag. Daarnaast leveren arbeidsmigranten een grote bijdrage in de vitale sectoren (zoals de voedselketen en de logistiek).

Gemeente Meierijstad wil hierbij een beroep op u doen als werkgever en uitzendorganisatie om juist tijdens de crisis extra maatregelen te nemen om goed werkgeverschap in acht te nemen en goed te zorgen voor de gezondheid van uw werknemers. Het is belangrijk de werknemers goed te informeren over de maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken om te regelen in overleg met uw (buitenlandse) werknemers om de veiligheid en gezondheid te waarborgen:

 • (hand)hygiëne is het allerbelangrijkst als het gaat om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen en voorkomen en dus om het coronavirus tegen te gaan.
 • Neem de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid in acht voor de werkplekken en de huisvestingslocaties op het gebied van 'social distancing' en de hygiënevoorschriften;
 • Communicatie richting uw werknemers: houdt uw werknemers op de hoogte van de nieuwsberichten in verschillende talen en zorg dat u bereikbaar bent voor uw werknemers voor hun vragen en zorgen over het coronavirus; Informatie voor anderstaligen ( Pools, Roemeens, Spaans, Engels, Duits, Turks) vindt u op de website van Rijksoverheid.
 • Zet medewerkers niet uit hun woning omdat ze geen werk hebben vanwege het coronavirus, of door ziekte niet kunnen werken;
 • Zorg dat uw werknemers zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Stop met het wisselen van huisvestingslocaties voor werknemers. Door huisvesting in verschillende samenstellingen, werken we ongecontroleerde verspreiding van het virus in de hand;
 • Zorg voor medische bijstand: de werknemers moeten toegang hebben tot zorg en hun zorgpas;
 • Zorg voor een meldplicht bij ziekte of koorts;
 • Zorg voor quarantaine-mogelijkheden op locatie; Indien een werknemer last heeft van griepverschijnselen (verkoudheidsklachten en/of koorts), mag een werknemer niet werken;
 • Neem maatregelen voor het woon-werkverkeer van uw werknemers door bijvoorbeeld:
 • Bij georganiseerd vervoer in auto’s en busjes de middelste stoel in elke auto of busje vrij te houden en laat mensen op dezelfde plek zitten. Vervoer de mensen steeds in dezelfde samenstelling.
 • Extra vervoersmiddelen in te zetten zoals (elektrische) fietsen:
  • Hygiëne-maatregelen te nemen voor de vervoersmiddelen door handgrepen van fietsen, handgrepen van deuren van auto’s/busjes, gordels en schakelpokenregelmatig te ontsmetten met desinfecterende middelen.
  • De werktijden van uw werknemers te bespreken met de opdrachtgever zodat minder mensen tegelijkertijd werken en het vervoer daardoor verspreid wordt.
  • Uiteraard is het allereerst een verantwoordelijkheid van de werkgever om de RIVM-richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk na te leven. Als dat onvoldoende gebeurt, kunnen werknemers bij concrete klachten en meldingen over het Coronavirus in relatie tot arbeid contact op te nemen met de Inspectie SZW. Er is een speciaal webformulier gemaakt voor Corona-gerelateerde werksituaties. Het formulier is te vinden op de website van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Vertalingen

Daarnaast willen we u graag wijzen op de vertaling van de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid.

Het coronavirus moet geen aanleiding zijn voor slecht werkgeverschap. Arbeidsmigranten moeten toegang hebben tot zorg en hun zorgpas en werkgevers moeten alle nodige maatregelen treffen om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Het stopzetten van huisvesting als er geen werk is, is op dit moment onverantwoord zolang geen alternatief wordt geboden.

Het kabinet doet een dringend beroep op werkgevers die veel werken met arbeidsmigranten om hun verantwoordelijkheid te nemen en goed te zorgen voor de gezondheid van arbeidsmigranten, door hen bijvoorbeeld niet op straat te zetten als het werk stopt of de arbeidsmigrant ziek wordt. Dit is de oproep van het kabinet om de komende tijd goed voor elkaar te zorgen.

Internationale werknemers

Holland Expat Center South heeft Corona-informatie voor internationale werknemers gebundeld. De informatie is door middel van google translate in alle talen beschikbaar.