PGB houders Jeugd en Wmo

Niet-geleverde zorg mag weer doorbetaald worden

Nu Nederland weer in een coronacrisis zit en er weer aangescherpte maatregelen gelden, is de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw ingevoerd. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 voor Wmo, Jeugdwet en Wlz. Voor Zvw wordt nog gesproken over een regeling.

Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020 bij besmetting of quarantaine

  • De regeling voor PGB sluit zo veel mogelijk aan bij zorg in natura. Het uitgangspunt is dat zorg zo veel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling is alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener corona heeft of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.
  • De regeling geldt ook als de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of als de dagbesteding niet de volledige zorg kan leveren door de RIVM-richtlijnen. Voor het doorbetalen van deze niet-geleverde zorg hoeft de budgethouder vooraf geen toestemming te vragen aan de gemeente of het zorgkantoor. Heeft de budgethouder een PGB vanuit de Jeugdwet of de Wmo? Dan wordt wel geadviseerd met de gemeente af te stemmen.

Bron: https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/doorbetaling-niet-geleverde-zorg

Niet-geleverde zorg bijhouden

Om gebruik te maken van de doorbetalingsregeling moet de budgethouder bijhouden welke zorg er als niet-geleverde zorg is doorbetaald. Ook moet de budgethouder bij besmetting een schriftelijke bevestiging van de besmetting kunnen laten zien. De registratie gaat dus alleen over zorg en ondersteuning die volgens de richtlijnen van het RIVM niet geleverd kan worden.

Extra kosten vanwege corona

De regeling Extra kosten vanwege corona (EKC) is verlengd. Budgethouders die extra kosten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit kan tot en met 31 december 2021.