Protocol verantwoord sporten

Het kabinet heeft aangekondigd met ingang van zondag 28 november 05:00 uur maatregelen door te voeren in de sport. Het protocol dient als leidraad voor sportaanbieders, sporters, ouders/verzorgers, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties in Meierijstad en dient te allen tijde opgevolgd te worden.

Algemene richtlijnen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten;
 • was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • zorg voor goede naleving van de maatregelen, want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
 • publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden;
 • er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportaccommodaties tussen 17:00 en 05:00 uur;
 • alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is wel mogelijk;
 • georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
  • in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen;
 • de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
Basisrichtlijnen voor sportaanbieders
 • kleedkamers en douches mogen open. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen; 
 • alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
 • er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • profsporters en sporters in topsportcompetities (zoals die medio december 2020 zijn gecommuniceerd en vastgesteld ) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Dit alles wel zonder publiek;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is wel mogelijk;
 • georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand;
 • publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden;
 • het coronatoegangsbewijs is verplicht voor:
  • doorstroomevenmenten. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen;
  • georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: verenigingssport, sportschool, fitness, groepslessen zwemmen. Dit geldt voor sporters.
  • horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden);
  • gebruikmaken van afhaalpunt buiten en binnen is uitgezonderd van de CTB-plicht;
  • voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;
  • een uitzondering geldt op de buiten sportlocaties waar de sporters niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden. Gaan sporters naar de sportkantine kleedkamer of het toilet dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing;
  • bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig.
 • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
 • sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten;
 • sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden tegen meerdere teams zijn toegestaan;
Eventuele besmetting

indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen.

Informeren van sporters, vrijwilligers/personeel en bezoekers
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • indien nodig ga met de gemeente in gesprek op welke manier je hulp kunt krijgen bij de controle op het coronatoegangsbewijs;
 • stem met de beheerder van de accommodatie af wie en op welke wijze verantwoordelijk is voor de controle op het coronatoegangsbewijs; de verenigingen zijn verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs; 
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(en) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (zoals posters) duidelijk hoe deze persoon te bereiken is. Waar relevant voor sportparken: werk zoveel mogelijk samen met andere gebruikers/verenigingen; 
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters of tref daarvoor maatregelen; 
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie.
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.
Zwembaden
 • om toegang te verkrijgen tot de accommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht; Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel, trainers, officials en alle vrijwilligers; 
 • zwemmen kan en mag binnen zonder beperkingen voor personen tot en met 17 jaar en vanaf 18 jaar met een coronatoegangsbewijs; Beperkingen zijn er wel. Maximale bezetting van 75 personen wedstrijdbad;
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar
  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
 • zwemmen kan en mag buiten zonder beperkingen voor alle leeftijden;
 • douches en kleedkamers zijn open. Ook andere faciliteiten, zoals sauna etc. mogen open zijn;
 • wedstrijden zijn toegestaan;
 • publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen;
 • bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden;
 • de verenigingen die als laatste gebruiker het pand verlaten en afsluiten moeten na de training/wedstrijd de klinken van de deuren desinfecteren met schoonmaakmiddel;
 • binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht.
Horeca en sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. De horecavoorziening kan open tussen 05.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s avonds (met uitzondering van de horeca in zwembad De Molen Hey, deze is namelijk gesloten tot 19 december). Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering). Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen) zoals in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn; Het aantal toegestane zitplaatsen is gelimiteerd op 5 m2 per persoon. Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Voor horeca-sporten geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden de openingstijden van de horeca t.w. van 05.00 ’s ochtends tot 17.00 uur ’s avonds. Indien sport de hoofdfunctie is, zijn de openingstijden van 05.00 – 17.00 uur. Indien er sprake is van een zaalverhuur die als niet -essentiële dienstverlening wordt aangemerkt zijn de openingstijden tot 17.00 uur. Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegansbewijs voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dus is de sportbeoefening echt binnen in de horeca, zoals darts of biljart in een café? Dan is het coronatoegansbewijs verplicht.

Aanvullend voor beheerders en sportvereniging met eigen accommodatie
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten; 
 • zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes) op je accommodatie; 
 • zorg dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en maak sportmaterialen, toiletten en handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen)meerdere keren per dag schoon; 
 • maak met gebruikers afspraken over een taakverdeling rondom hygiëne.