Verkeersplan bedrijventerrein De Amert

De vaccinatielocatie in Meierijstad is gelegen aan De Amert 605 in Veghel. 

Verkeersplan

Om de toestroom van de bezoekers voor de vaccinatielocatie te organiseren, is er in samenwerking met onder andere GGD, politie en gemeente Meierijstad een verkeersplan voor de bezoekers van de vaccinatielocatie tot stand gekomen. Naast de belangen van de bedrijven zijn hierbij ook andere perspectieven afgewogen zoals openbare orde, veiligheid en de routing op basis van navigatiesystemen.

  • In het verkeersplan zijn zaken geregeld met betrekking tot een in- en uitstroomroute voor bezoekers van en naar de vaccinatielocatie. De routes worden aangeduid met tijdelijke verkeersborden.
  • Ook wordt het al geldende parkeerverbod op de openbare wegen van het bedrijventerrein nog extra aangeduid met verkeersborden en zal - waar dit parkeerverbod overtreden wordt en de veiligheid in het geding is – handhavend worden opgetreden.

Wat betekent dit voor u?

De vaccinatielocatie zal voor langere tijd – mogelijk 1 tot 1,5 jaar - gevestigd zijn op De Amert 605. Op woensdag 6 januari 2021 is gestart met vaccineren. Dit heeft invloed op het aantal verkeersbewegingen. Wij vragen u om in ieder geval uw personeel en bezoekers te attenderen dat er op de aangegeven routes niet geparkeerd mag worden en dat de verkeersintensiteit op bedrijventerrein De Amert toeneemt door de bezoekers van de vaccinatielocatie.

Vragen

Heeft u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen en/of suggesties dan kunt u mailen naar vaccinatie@meierijstad.nl

Route

Er zijn drie aangewezen routes naar de vaccinatielocatie. In normale gevallen volgt u de route van de blauwe of groene lijn. Mocht het erg druk zijn op de locatie wordt u omgeleid via de gele lijn. 

  • Blauwe lijn: Route naar vaccinatielocatie bij scenario 1 en 2
  • Groene lijn: Route naar vaccinatielocatie bij scenario 1 en 2
  • Gele lijn: Route naar vaccinatielocatie bij scenario 3
  • Rode lijn: Route weg van de vaccinatielocatie richting N279

Routes vaccinatielocatie