Ik bied kleinschalige opvang opvang aan (tot 8 personen)

Hiervoor verwijzen we graag naar www.takecarebnb.org. Zij zijn de aangewezen organisatie omtrent aanbod van particuliere huisvestingsinitiatieven. Takecarebnb heeft op dit moment door de drukte, daarom zijn er lange wachttijden, waarvoor excuus. Voor nu ligt de eerste focus bij de gemeente op de ontwikkel- en koppelkansen van grootschaligere opvang. 

Inschrijven bij gemeente

Wanneer u, via Takecarebnb, mensen huisvest op uw locatie moeten deze mensen zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Maak hiervoor een afspraak. Vanaf inschrijving kunnen zaken in gang gezet worden zoals toegang tot opvang, school, zorg, toelages etc.