Ik vang al mensen uit Oekraïne op in huis

De gemeente heeft in het kader van veiligheid een brede verantwoordelijkheid. Daarom is het wenselijk dat wij weten dat er tijdelijk meer mensen verblijven dan in een reguliere situatie. En in sommige gevallen heeft u ook toestemming nodig om mensen te laten overnachten. Bijvoorbeeld in geval er geen woonbestemming op de locatie ligt. 

Inschrijven bij gemeente

Maak een afspraak met de gemeente om deze mensen in te laten schrijven in de  Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf inschrijving kunnen zaken in gang gezet worden zoals toegang tot opvang, school, zorg, toelages etc.

Medische vragen

Met medische vragen kunnen vluchtelingen in eerste instantie bij de huisarts van het gastgezin terecht. 

Andere opvanglocatie nodig

Mocht de opvang tot een ongewenste situatie leiden, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende ruimte in huis is of opvang voor langere termijn onmogelijk is, dan kunt u het formulier invullen.