Standplaats aanvragen

Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld bloemen te verkopen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen verkopen op een plek in Meierijstad? Dan kunt u een standplaatsvergunning aanvragen. Aanvragen voor solitaire standplaatsen worden getoetst aan het geldende standplaatsenbeleid. Bekijk het overzicht van de standplaatsen in Meierijstad.

Met een standplaatsvergunning kunt u geen vaste plaats op een jaarmarkt of markt of een vaste plaats op een evenement aanvragen. Daarnaast kunt u geen vergunning aanvragen voor de verkoop van oliebollen in de maanden november en december. Deze standplaatsen worden middels een inschrijfprocedure toegelaten.

Standplaatsvergunning aanvragen

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Seizoenstandplaats oliebollen in Erp beschikbaar 

In Erp komt dit jaar de seizoenstandplaats beschikbaar voor oliebollen. Dit type seizoenstandplaats kent een vastgestelde verkoopperiode van 1 november t/m 1 januari. In Erp is er ruimte voor 1 seizoenstandplaats oliebollen. Heeft u interesse in het innemen van deze standplaats dan kunt u dit kenbaar maken. 

Standplaats Shared Space plein Wijbosch

De standplaatslocatie op dinsdagmiddag op het Shared Space plein in Wijbosch is vrijgekomen. Heeft u interesse in het innemen van deze standplaats dan kunt u dit kenbaar maken.

Maak uw interesse kenbaar 

Er geldt een inschrijfprocedure van veertien dagen na publicatiedatum. Dit betekent dat u kunt reageren t/m 5 oktober 2022 door het digitale inschrijfformulier in te vullen
Graag wijzen wij u er op dat u het inschrijfformulier volledig in dient te vullen. Bij meerdere inschrijvingen gelden de selectiecriteria zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 artikel 5 van de marktverordening welke digitaal te raadplegen is. Verder gelden de regels voor seizoenstandplaatsen zoals opgenomen in ons standplaatsenbeleid welke ook digitaal te raadplegen is. Wij verlenen deze seizoenstandplaats voor de periode van 12 jaar. 
 

Kosten

De kosten voor het verstrekken van een vergunning voor het innemen van een standplaats bedragen volgens de Verordening leges Meierijstad 2022 : € 67-.

Op het heffen van marktgelden is de verordening marktgelden Meierijstad 2022 van toepassing. Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht. Het marktgeld bedraagt € 3,10 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal.

Rekenvoorbeeld

De marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,10 (uurtarief) is € 111,60 per kwartaal (oftewel € 8,58 per marktdag).

Solitaire standplaatsen zijn fiscaal gelijkgeschakeld met standplaatsen op de reguliere weekmarkten en hiervoor geldt ook bovenstaande tariefberekening.

Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.

  • Voor regulier verbruik elektriciteit (220V): € 1,85 per markdag.
  • Voor krachtstroom (380V): € 3,10 per marktdag.
Vergunningen en voorzieningen

Heeft u een weekmarkt- of standplaatsvergunning?

Dan zijn de geldende marktverordeningde verordening marktgelden Meierijstad 2022 en standplaatsenbeleid van kracht.

Materialen, water en elektriciteit

Heeft u materialen nodig, dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventueel aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)