Standplaats aanvragen

Wilt u een vaste standplaats om bijvoorbeeld bloemen te verkopen? Of wilt u tijdelijk kerstbomen verkopen op een plek in Meierijstad? Dan kunt u een standplaatsvergunning aanvragen. Aanvragen voor solitaire standplaatsen worden getoetst aan het geldende standplaatsenbeleid. Bekijk het overzicht van de standplaatsen in Meierijstad.

Met een standplaatsvergunning kunt u geen vaste plaats op een jaarmarkt of markt of een vaste plaats op een evenement aanvragen. Daarnaast kunt u geen vergunning aanvragen voor de verkoop van oliebollen in de maanden november en december. Deze standplaatsen worden middels een inschrijfprocedure toegelaten.

Standplaatsvergunning aanvragen

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

De kosten voor het verstrekken van een vergunning voor het innemen van een standplaats bedragen volgens de Verordening leges Meierijstad 2022 : € 67-.

Op het heffen van marktgelden is de verordening marktgelden Meierijstad 2022 van toepassing. Het marktgeld wordt forfaitair per volledig kwartaal (13 marktdagen) in rekening gebracht. Het marktgeld bedraagt € 3,10 per strekkende meter standplaats per uur per kwartaal.

Rekenvoorbeeld

De marktgelden voor een kraam van 8 meter voor 4,5 uur per week bedragen: 8 (meter) x 4,5 (uren) x € 3,10 (uurtarief) is € 111,60 per kwartaal (oftewel € 8,58 per marktdag).

Solitaire standplaatsen zijn fiscaal gelijkgeschakeld met standplaatsen op de reguliere weekmarkten en hiervoor geldt ook bovenstaande tariefberekening.

Het marktgeld wordt verhoogd met de kosten van elektriciteitsverbruik.

  • Voor regulier elektriciteitsverbruik (220V): € 1,85 per markdag.
  • Voor krachtstroom (380V): € 3,10 per marktdag.
Vergunningen en voorzieningen

Heeft u een weekmarkt- of standplaatsvergunning?

Dan zijn de geldende marktverordeningde verordening marktgelden Meierijstad 2022 en standplaatsenbeleid van kracht.

Materialen, water en elektriciteit

Heeft u materialen nodig, dan kunt u hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventueel aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)