Betrokken organisaties

IVN-Veghel

Natuurvereniging IVN-Veghel werkt actief mee aan het programma van de natuurtuin. Natuurthema’s tijdens de woensdagmiddag, elk jaar in mei een stekjesmarkt om planten te ruilen. IVN’ers wandelen met cliënten van de Donk regelmatig naar de natuurtuin. Leden van het IVN helpen tijdens de woensdagmiddag bij de vogeltelling in januari, de bijentelling in mei, de spinnentelling in september en de paddenstoelentelling in oktober. De Stekjesmarkt, de kruidenmiddag, modderdag en het Oogstfeest zijn gezamenlijke activiteiten van het IVN en de natuurtuin.
www.ivn-veghel.nl

Fioretti College 

Het Fioretti College houdt stages voor het vak groen van praktijkonderwijs in de natuurtuin. Leerlingen helpen actief mee met het verzorgen van dieren en met onderhoud in de tuin. Voor het vak dierenverzorging zijn er ook profileringslessen op Natuurtuin ’t Bundertje.
www.fioretticollege.nl

Stichting Dichterbij

Stichting Dichterbij komt met dagbestedingsgroepen één middag in de week voor belevingsactiviteiten lekker naar buiten op de natuurtuin.

ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf organiseert elk jaar een of meer activiteiten op de natuurtuin als onderdeel van stages of praktijkgerichte opdrachten. Hun grootste activiteit is de jaarlijkse Natuur-Doe-Dag in april, met spelletjes, zintuigen en knutselen tijdens de natuurmiddag op woensdag.

Stichting Dier, Mens & Natuur Meierijstad

Stichting Dier, Mens & Natuur Meierijstad is verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren op alle dierparken in Schijndel en Veghel. Ook de dieren van Natuurtuin ’t Bundertje vallen onder het beheer van deze stichting.

Wijkraad de Bunders

Wijkraad de Bunders denkt mee met Natuurtuin ’t Bundertje over invulling van het programma en de wensen van wijkbewoners. Op de website van de wijkraad worden de activiteiten van de natuurtuin vermeld. De wijkraad bevordert samenwerking tussen groepen in de wijk, waaronder de natuurtuin.

PABO

Fontys Veghel heeft Natuurtuin ’t Bundertje opgenomen in hun informatieroute langs de instellingen in Veghel. Hierdoor kunnen PABO leerlingen kennis maken met natuureducatie. Leskisten gebruiken of een bezoek aan de natuurtuin met hun stageklas behoren tot de mogelijkheden, net als stage lopen op de natuurtuin zelf.

Brabantzorg en de Watersteeg

Wandelgroepen van de Watersteeg en andere afdelingen van Brabantzorg komen graag langs tijdens de open middag op donderdag van mei-oktober. Lekker door de tuin wandelen, kruiden plukken en herinneringen uitwisselen en een kopje koffie voordat ze teruggaan. Ook tijdens het Oogstfeest en op andere activiteiten zien wij veel bezoekers van de Watersteeg, de afstand vanuit de Watersteeg leent zich voor mensen die op korte afstand een mooie bestemming zoeken.