Nieuwbouw 't Bundertje

Volgens de voorlopige planning is de oplevering oktober 2021.

De betrokkenen zijn tevreden met het ontwerp. Met de natuurlijke en duurzame uitstraling past het ontwerp mooi in de omgeving. Daarnaast sluit het gebouw beter aan bij de behoeften van gebruikers en worden de dierenverblijven vernieuwd.

Waarom nieuwbouw

Het gebouw van de natuurtuin is oud en aan vervanging toe. Het voldoet niet meer aan de eisen van bijvoorbeeld duurzaamheid en toegankelijkheid. Ook zijn de faciliteiten voor activiteiten in het huidige gebouw beperkt. Daarom heeft de gemeente Meierijstad besloten om het gebouw te vervangen. Met de nieuwbouw wil de gemeente de faciliteiten voor natuur- en milieueducatie, recreatie en participatie verbeteren. En daarbij een veilige en gezonde leefomgeving creëren voor mens en dier in een accommodatie die zo duurzaam mogelijk is gebouwd.

Samenwerking 

Wethouder Coby van der Pas is trots op de samenwerking tussen de gemeente, inwoners, werkgroep en architect: “Als gemeente zijn wij er op de eerste plaats voor onze inwoners. Daarom willen wij waar het kan zo veel mogelijk samenwerken met alle betrokken partijen om aan te sluiten bij hun behoeften. Dit project is een mooi voorbeeld, hoe de kracht van samen, leidt tot een gewenst eindresultaat.”

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van IVN Veghel, Wijkraad De Bunders, Wijkraad ’t Ven en directe aanwonenden. In een aantal bijeenkomsten werkte de werkgroep samen met de architect aan een lijst van eisen en wensen, die in afstemming met de gemeente resulteerde in het voorlopige ontwerp.

Meer informatie

Voor meer informatie volg ons op Facebook  

ontwerp natuurtuin

ontwerp bijgebouw