Stichting Sportraad Meierijstad (SRM)

Stichting Sportraad Meierijstad (SRM) is een adviesorgaan voor de gemeente Meierijstad.

Doel van de stichting

De Stichting geeft advies aan het College en de Gemeenteraad over alles wat met sport en bewegen te maken heeft. 

Deelname stichting

Elke niet-commerciële sportorganisatie kan zich aansluiten bij de Sportraad Meierijstad. En dus deelnemen in de Contactraad SRM. Een manier om een stem in te brengen in het te voeren sportbeleid.