Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2022

Vanuit het Rijk zijn er bijna geen steunmaatregelen voor verenigingen en stichtingen voor de hogere energielasten. Het college vindt het echter belangrijk dat clubs door kunnen blijven gaan met hun sociaal-maatschappelijke activiteiten. Daarom heeft het college een eenmalige subsidieregeling voor vergoeding van hogere energielasten in 2022 goedgekeurd. Sportverenigingen, kunst- & cultuurorganisaties en inloopvoorzieningen (zoals wijk- en gemeenschapshuizen) kunnen hiervoor een verzoek aanvragen.  

Subsidieregeling

De subsidieregeling gaat alleen over het jaar 2022.  Het gaat hierbij om het verschil in energietarief van 2022 vergeleken met 2021. Dus niet om hogere kosten door méér verbruik van gas of elektriciteit. De subsidieregeling vindt u op www.overheid.nl 

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk totdat de subsidiepot van € 450.000,- leeg is. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst. Een aanvraag indienen is mogelijk tot en met 31 december 2023.

Voorwaarde aanvragen

Voorwaarde is dat u verklaart in 2023 energiebesparende maatregelen te gaan nemen. U krijgt hiervoor adviesgesprekken aangeboden. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 

Stuur samen met uw verzoek kopieën van jaarrekeningen en/of energienota’s mee.

Verzoek eenmalige subsidieregeling

Vergoeding 2023

Over een vergoeding in 2023 heeft het college nog geen standpunt bepaald. Wel geeft het college aan dat noodsituaties op maatwerk kunnen rekenen. Neem hiervoor contact op met uw gebruikelijke contactambtenaar bij de gemeente. 

Vragen

Voor vragen neemt u contact op met uw contactambtenaar. Of stel uw vraag via het algemene contactformulier