Folder Samen voor een positief en veilig vrijwilligersklimaat

Deze informatie kunt u ook downloaden als Pdf (1.044 kB)

Samen voor een positief en veilig vrijwilligersklimaat!

Gemeente Meierijstad vindt een positief en veilig vrijwilligersklimaat belangrijk. De gemeente wil er, samen met de vrijwilligersorganisaties, voor zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt tijdens zijn of haar vrijwilligersactiviteiten. Samen met de vrijwilligerssteunpunten, ondersteunen we de vrijwilligersorganisaties om randvoorwaarden te scheppen en een veilige omgeving te creëren. Met de nodige maatregelen wordt een goede basis neergezet om grensoverschrijdend gedrag te bestrijden en te voorkomen. 

Welke maatregelen kunnen vrijwilligersorganisaties nemen?

Het vaststellen van een aannamebeleid voor vrijwilligers en begeleiders

Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen. Als organisatie heb je een aantal mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de mensen die actief zijn binnen je organisatie: een kennismakingsgesprek, een referentiecheck, de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), het laten ondertekenen van de gedragsregels en het checken van de naam bij het Register van ontuchtplegers in de sport.

Het opstellen van een gedragscode of omgangscode voor leden en vrijwilligers

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen vaststellen welk gedrag er binnen de vereniging gewenst is en dit vastleggen in gedragsregels. Deze regels moeten daarna gecommuniceerd worden naar alle leden, zodat de regels bij alle leden bekend zijn. Hiermee wordt gedrag bespreekbaar en kan er opgetreden worden wanneer de regels overschreden worden. 

Het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Deze persoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP heeft een neutrale positie en handelt volgens een vast protocol.

Het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Met een meldprotocol zet je precies op een rij wat er moet gebeuren als er een keer wat mis gaat. Door dit vooraf te doen, voorkom je misverstanden en verwarring. 

We verwachten dat vrijwilligersorganisaties met bovengenoemde punten aan de slag gaan ter preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. Naast deze maatregelen kun je natuurlijk ook nog een hoop andere maatregelen nemen. Neem daarvoor contact op met de partijen op de volgende pagina. 

Handige contactgegevens     

Hulp nodig bij het aanvragen van een VOG of DIGID? Of hulp nodig bij het opstellen van gedragsregels?

De vrijwilligerssteunpunten helpen u graag. Neem gerust contact op via de volgende gegevens:

Vermoedens van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag?

Zoek dan contact met de GGD (hulplijn) 088-3686813, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 0413 38 10 60 of een van de vrijwilligerssteunpunten. Vanuit beide vrijwilligerssteunpunten zijn er vertrouwenspersonen aangesteld.
Voor Welzijn de Meierij is dat Inge Schouwink
Tel: 06 51 66 24 51
e-mail: i.schouwink@welzijndemeierij.nl

Voor ONS welzijn is dat Hester Jansen
Tel: 06 30 15 17 42
e-mail: hester.jansen@ons-welzijn.nl

Bent u vrijwilliger en wilt u vertrouwenscontactpersoon worden?

Het volgen van een opleiding is noodzakelijk. Een opleiding kan via Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers (NOV) gevolgd worden. De vrijwilligerssteunpunten kunnen u ondersteunen. Voor Schijndel of Sint-Oedenrode kunt u contact opnemen met Welzijn de Meierij, voor Veghel met ONS welzijn. 

Als vrijwilligersorganisaties advies of ondersteuning willen, kunnen zij hiervoor ook terecht bij een aantal professionele organisaties. Dit zijn de volgende organisaties: 

Voor sportverenigingen: Hulplijn GGD ‘’een held belt’’ 

Gemeentes Meierijstad, ’s-Hertogenbosch en Bernheze hebben samen met GGD Hart van Brabant het project ‘’een held belt’’ opgezet. Dit is een hulplijn die 24/7 te bereiken is en waarbij je hulp krijgt van professionals.
Zie www.eenheldbelt.nl 

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 

Het project ‘In veilige handen’ helpt vrijwilligersorganisaties met het nemen van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.
Voor meer informatie kun je terecht op www.vrijwilligerswerk.nl 

Welzijnsorganisaties 

 • Vrijwilligerssteunpunt ONS welzijn
  www.ons-welzijn.nl 
 • Vrijwilligerssteunpunt Welzijn de Meierij
  www.welzijndemeierij.nl 
 • Centrum Jeugd en Gezin CJG
  www.cjgmeierijstad.nl
  Bij het CJG kunnen kinderen, jongeren (0-23 jaar) en ouders vragen stellen over vele onderwerpen. Ook professionals die met jeugdigen werken, kunnen bij het CJG terecht voor informatie, advies en praktische tips.